Unge i lokale
Videnscenter artikel

Vejledning af drenge

Drengene sakker bagud uddannelsesmæssigt. Pigerne er simpelthen bedre end drengene til at uddanne sig. Hvad er det, der gør, at drengene halter bagefter? Og hvordan skal drengene egentlig vejledes? Artiklen er skrevet i 2011 (red.)

Af Lisbeth Randeris
Redaktør, VidensCenter for Vejledning, 2011

Flere undersøgelser har de seneste år vist, at piger klarer sig bedre end drengene, når det drejer sig om uddannelse. De uddanner sig mere, og de gennemfører i højere grad deres uddannelse.

Drengene halter bag efter pigerne, og eksemplerne er utallige.

Pigerne får højere karakterer i folkeskolen. Der er flest piger i gymnasiet, og de får højere gennemsnit end drengene. Og der er også flere piger, som får en videregående uddannelse end drengene. Samtidig med er der flest drenge i restgruppen uden uddannelse (CeFu 2010).

Endvidere klarer døtre af ufaglærte sig bedre end sønner, når det handler om at uddanne sig (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2011). Piger er altså bedre til at bryde den sociale arv.

Samtidig eksisterer der en stor gruppe stærke drenge, der ligger i spidsen på både uddannelsesområdet og i erhvervslivet. Drengene som gruppe må derfor karakteriseres som en gruppe med stor polaritet.

Som mulige årsager til drengenes manglende uddannelse nævnes både sociale og kulturelle årsager, og en forklaring, der ofte dukker op, er feminiseringen af uddannelsessystemet.

Der er ingen tvivl om, at drengene skal have en særlig opmærksomhed i vejledningen. Omvendt er det også vigtigt at have blik for nuancerne i drengegruppen, fordi der er rigtig mange drenge, der klarer sig flot i uddannelsessystemet.