Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Uddannelsen giver dig færdigheder i at vejlede personer om valg af uddannelse, job og karriere ud fra deres egne forudsætninger og egenskaber.
Diplomuddannelse i beskæftigelse
Uddannelsen har til formål at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, som er involveret i at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.
Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration
Uddannelsen dækker et bredt område med mulighed for at specialisere sig inden for HR, vejledning, økonomi, velfærd, beskæftigelsesindsats eller skat og afgifter.
Diplomuddannelse i vejledning og supervision
Uddannelsen udvikler dine personlige og faglige kompetencer som vejleder og supervisor, fx inden for uddannelse og kollega- og teamsamarbejde.
Master i professionel vejledning
Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage opgaver inden for ledelse, evaluering og supervision, undervisning og udvikling i både offentlige og private virksomheder.
Den opsøgende vejledning - et etisk dilemma?
Gør den opsøgende vejledning vejlederen til en kommunal myndighedsperson? Reflektioner og perspektiver fra vejledningsdebatten i 2008.
2008
Opsøgende vejledere - nutidens missionærer?
Opsøgende vejledning for unge i aldersgruppen 19-25 år. Perspektiver og kommentarer til den opsøgende vejlednings udfordringer, både for vejledere og involverede aktører. Reflektionerne er fra 2008.
2008
Opsøgende vejledning
Opsøgende vejledning kan praktiseres på forskellig vis: Brev, telefonopkald eller besøg. Hvor går grænsen mellem vejledningstilbud og vejledningspligt? Perspektiver på den opsøgende vejledning fra 2008.
2008
Hvordan får vi de sidste med?
Opsøgende vejledning af socialt udsatte unge - hvordan får vi alle med? Viden- og erfaringsopsamling fra 2008.
2008
Euroguidance-netværk
Euroguidance er et europæisk netværk, som består af 34 nationale ressourcecentre for vejledning.

VidensCenter for Vejledning