Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Et udgangspunkt for det reflekterede medievalg
De medier, der bliver brugt i vejledningen har forskellige særkender, styrker og svagheder. Lene Fogh Christiansen ser i det følgende på, hvordan man foretager et medievalg i den enkelte vejledning. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).
2009
I samtalen er der ingen standardsvar
Mail, chat og sms kaldes ofte de nye vejledningsformer. Men er det mere korrekt at tale om nye kommunikationsformer og i stedet reservere vejledningsbegrebet til samtalen? Læs om Stig Roesens synspunkter på feltet. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).
2009
Udfordringer og muligheder når vejledning foregår i telefon
Anne Vinkel har lang erfaring med telefonrådgivning og giver på den baggrund en række gode råd til god vejledning via telefon. Hvad skal vi være særligt opmærksomme på? Hvor kan det være en fordel for vejledte at tale i telefon frem for et fysisk møde? Artiklen er skrevet i 2009.
2009
Det er min fremtid, det gælder, og den tager jeg altså ikke over en mail!
Karen Paaske undersøgte i sit ph.d.projekt på vejledning via mail. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).
2009
At lære og at være
At lære og at være - ung i en udkant. Aase H. Bitsch Ebbensgaard beskriver her et forskningsprojekt om unge og deres uddannelsesvalg i danske udkanter. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).
2009
Forandring af social uddannelsesmobilitet i Danmark
Social arv på uddannelsesområdet, eller endnu bedre social uddannelsesmobilitet, har længe været i fokus blandt politikere, forskere og i en bredere offentlighed. Historisk set har der været fokus på emnet, fordi graden af social mobilitet afslører et samfunds evne til at realisere social retfærdighed, lige muligheder og åbenhed. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).
2009
Vejlederens drøm kan blive et mareridt
Johanne Mygind skrev i 2009 om mønsterbrydere i bogen 'Opdrift - 11 mønsterbrydere fortæller'. Vejledere vil møde mønsterbrydere i deres arbejde. Læs her blandet andet om hvad, der kendetegner en mønsterbryder og hvad der er på spil for ham/hende. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).
2009
På udebane eller hjemmebane?
Jens Peter Thomsen ser på uddannelsesstrategier og sociale profiler blandt studerende på danske universiteter. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).
2009
Gennemførselsvejledning af tosprogede studerende
I vejledningen af tosprogede studerende på læreruddannelsen har Anne Baltzer og Dorrit Mondrup samlet en række erfaringer, som de her giver videre. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).
2009
Ungeperspektiv på frafald og vejledning
Frafaldsproblemet er alvorligt, og vi er ikke ene om at være bekymrede for det. I fx USA omtales de unges frafald fra uddannelsessystemet som "the silent epidemic", som truer nationen. Både menneskeligt og samfundsøkonomisk er frafald et alvorligt problem. Hvis man ønsker at løse et alvorligt problem, kræver det en grundig analyse af situationen og en vilje og et mod til at forandre. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).
2009

VidensCenter for Vejledning