Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Generation modsætning
”Jeg vil gerne ud og opleve noget, inden jeg går i gang med en videregående uddannelse. (…) Jeg tror, jeg kan få nogle erfaringer, jeg kan bruge senere, og det er også for at få lyst og energi til at komme i gang med en videregående uddannelse. Det skal politikerne ikke bestemme, om jeg skal eller ej.”
2008
Vi vil møde mennesker! Ikke systemrepræsentanter
Artiklen, som er fra 2008, undersøger, på hvilken særlig måde folkehøjskolerne praktiserer uddan­nelses- og erhvervsvejledning.
2008
Modsatrettede tendenser? Alternativ eller traditionel ungdom
Nogle unge ikke er interesserede i et job med højere løn og social prestige end deres forældre, mens andre har tårnhøje forventninger til faglige udfordringer, hurtigt avancement og høj løn. Kan begge tendenser passe? Et tidsbillede fra 2008.
2008
Generation vejledning
”Ungdommen nu om dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter autoriteter. De viser ingen respekt for ældre mennesker og elsker tomt pladder i stedet for arbejde. De rejser sig ikke længere, når ældre mennesker kommer ind i et rum. De siger deres forældre imod, taler før alle andre, sluger maden og tyranniserer deres forældre.”
2008
Vejledning af de ikke helt kærnedanske unge
"I vejledning skal borgeren mødes med anerkendelse, ligeværdighed og uden fordomme over for køn, alder, religion, handicap, seksuel orientering, etnisk baggrund, sociale status og uddannelsesmæssig baggrund. Vejlederen skal anerkende og respektere mangfoldigheden blandt mennesker." Uddrag af principper for Etik i vejledningen, FUE.
2008
Udfordringer til livslang vejledning
Bedre vejledning til beskæftigede og virksomheder - en del af en politisk aftale fra sommeren 2007.
2008
Livslang vejledning på Havneskolen
Hvordan praktiserer Havneskolen livslang vejledning i forhold til kortuddannede kursister med barrierer mod vejledning og læring? Artiklen, der er fra 2008, ser nærmere på hvordan Havneskolens arbejder med livslang læring og vejledning.
2008
Livslang vejledning
Alle europæiske borgere bør have adgang til vejledning på alle stadier af livet.” Sådan lyder EU’s Resolution om livslang vejledning. Og den har Danmark skrevet under på. Udfordringer i voksenvejledningen i 2008.
2008
Det er op ad bakke
Erfaringer fra Østjylland viser, at de allerfleste virksomheder ikke er interesseret i uddannelsesvejledning. Status på opkvalificering og efteruddannelse af voksne i 2008.
2008
Down under: Careers education in New Zealand
Uddannelses- og karrierevejledningen i New Zealand er under forandring og traditionelle vejledningstilgange udfordres af unge som 'The confident Explorers'. Erfaringer og forskningsresultater fra New Zealand 2007.
2007

VidensCenter for Vejledning