Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Forældre, vejledning og synenergi
Begrebet realistisk vejledning er kommet på banen i målformuleringen for den vejledning, der bl.a. skal foregå i UU-regi.
2005
Tradition og status: vejledning og etnicitet
Uddannelses- og erhvervsvalg blandt indvandrere hænger måske mere sammen med social arv end med etnisk baggrund. Men tradition og værdier spiller en stor rolle.
2005
Forældre og vejledning
Danske forældre er meget engagerede i deres børns valg af uddannelse. Det ved vi fra ældre undersøgelser (Skov, 1998).
2005
Jeg vil gøre en forskel... ellers bliver man dum af at arbejde
Generation Y bliver de kaldt; de unge, der er på vej ud på arbejdsmarkedet her midt i nullerne (2005).
2005
Leger lige børn bedst? Kulturel kapital og valg
Har uddannelses- og erhvervsvalget sammenhæng med den musik, man foretrækker? Går der en linje fra Bach til bedemand? Artiklen bygger på islandsk forskning ud fra den franske tænker Bourdieu.
2005
Uddannelse som proces eller mål - om forældre til mønsterbrydende unge
Moderne forældre vil ikke bestemme, hvilken uddannelse eller hvilket arbejde deres børn/unge skal vælge, men forældrenes indirekte indflydelse på de unges valg er statistisk set meget tydelig.
2005
Referencepunkter for kvalitet i vejledningen
Referencepunkterne er udviklet i forbindelse med et udredningsarbejde om kvalitet i vejledning som EU har iværksat og er beskrevet i publikationen Improving lifelong guidance policies and systems (2005). Referencepunkterne kaldtes i et forarbejde for metakriterier.
2011
At stå i det åbne
En af de store stjerner i moderne filosofi, der har med etik at gøre, er den tyske filosof Hannah Arendt.
2005
International vejledningsetik
The International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) er den globale organisation for vejledere – den vejledningfaglige forening . Artiklen er fra 2005 (red.).
2005
Etikken har haft en effekt. Om retningslinjerne fra '95
Tiden er moden til en revidering af R.U.E.s etiske retningslinjer for vejledningen. Internettets fremmarch og centraliseringen af vejledningen betyder, at punktet om saglighed bør erstattes af et nyt punkt om nærhed.
2005

VidensCenter for Vejledning