Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Principper for etik i vejledningen
Vejledere over grænser: hvorfor nu det?
Globalisering, internationalisering, uddannelses- og jobmobilitet på tværs af landegrænser – hvad betyder det for danske vejledere i 2006?
2006
Viden og vejledning i en globaliseringstid. En opsummering af globaliseringens indflydelse på vejlederrollen i 2006.
Vi lever i en globaliseret tidsalder – og det har vi i virkeligheden nok gjort i lang tid.
2006
Mobilitet - en udfordring til vejledningen
Mobilitet er blevet lidt af et modeord i uddannelsessystemet. Selve aktiviteten – det, at unge (og ældre) drager på uddannelses- og praktikophold i udlandet – er bestemt ikke noget nyt fænomen.
2006
Hvorfor evaluere vejledning?
Er det nødvendigt at evaluere vejledning? At forsøge at finde meningsfulde resultater, der klart og tydeligt påviser sociale og økonomiske fordele ved vejledning, er et globalt fænomen. Opsamling fra 2006.
2006
Evaluering som ledelsesværktøj
Ledelsesmæssige udfordringer i forhold til Ungdommens Uddannelsesvejledning, herunder specielt sikring af kvaliteten i vejledningen, er emnet i denne artikel fra 2006.
2006
Målestok
Nogle evalueringer udføres symbolsk, andre som kontrol. Andre igen som udtryk for et reelt ønske om at udvikle et fagligt felt. Her kobles evaluering og kvalitetsudvikling.
2006
At arbejde vejlederne ud af kontorerne: vejlederkompetencer i UU-centrene
Nu har strukturelle og organisatoriske forandringer i vejledningsindsatsen været på dagsordenen ganske længe.
2005
UU'erne og vejlederne i netværkssamfundet
Vejledere arbejder i netværk… De er gode til "at networke". For at undgå det ord og dets bibetydninger vil jeg kalde det "at netvirke": det lyder godt og rart. At "netværke" lyder som noget, der gør ondt. Netværksdannelse i 2005.
2005
Forældre, vejledning og synenergi
Begrebet realistisk vejledning er kommet på banen i målformuleringen for den vejledning, der bl.a. skal foregå i UU-regi.
2005

VidensCenter for Vejledning