civilingeniør i fysik og nanoteknologi
Bacheloruddannelse

Fysik og nanoteknologi

Uddannelsen kvalificerer dig til at fremstille nye materialer og nanokomponenter inden for bl.a. optisk kommunikation i computernetværk og telekommunikation.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fysik og nanoteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kompetencer til at skabe nye teknologier til fremtidens udfordringer. Du undervises i bl.a. mekanik, elektromagnetisme, matematik og kemi. Der er også fag inden for fysik på atomar skala (kvantemekanik og fasstoffysik) samt fag inden for nanofabrikation (konstruktion af nanokomponenter) og fotonik (lys og optik). Endelig får du viden om it-værktøjer til brug for fx programmering.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for bl.a. medicinalbranchen, bioteknologiske virksomheder, sensor-teknologiske virksomheder, energibranchen samt på universiteter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i fysik og nanoteknologi lærer dig, hvordan man konstruerer materialer af tingenes mindste bestanddele, nemlig atomer og molekyler. Du kan fx arbejde med udviklingen af optisk kommunikation, biosensorer og fremtidens energiforskning.

Du studerer fysik på atomart niveau, dvs. på nanometerskalaen. Nanometerskalaen går fra 0,1 til 100 nanometer, hvor en nanometer er en milliarddel af en meter og kun ca. tre gange større end et atom.

Uddannelsen er både teoretisk og eksperimentel, og matematik, kemi og fysik er centrale discipliner.

Uddannelsen er bygget op af fire fagblokke:

 • Naturvidenskabelige grundfag, herunder fx matematik, mekanik, elektromagnetisme og kemi
 • Teknologiske linjefag som fx termodynamik (varmelære) og statistisk fysik, fabrikation af mikro- og nanostrukturer, optik og fonotik, kvantemekanik og faststoffysik
 • Projekter og almene fag, herunder introduktion til den forskning, der foregår inden for fysik og nanoteknologi, samt i uddannelsens it-værktøjer
 • Valgfrie fag, hvor du vælger ud fra dine interesser og planer for dit videre studieforløb

Du har mulighed for at fordybe dig inden for områderne: vedvarende energiløsninger, kvantesystemer og kvanteteknologi, nanoskala materialefysik, nanosystemer, optik og fotonik samt biofysik og fluiddynamik.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Physics and Nanotechnology).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:
Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder fysik og nanoteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik og nanoteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik og nanoteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i fysik og nanoteknologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen sigter mod job inden for forskning og udvikling i private og offentlige organisationer. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde med fx udvikling af optisk kommunikation, biosensorer og fremtidens energiforsyning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information