Times Square i New York
Bacheloruddannelse

Sprog og internationale studier, engelsk

På uddannelsen får du en bred viden inden for international politik og kultur, ligesom du får engelskkompetencer på et højt niveau.

Fakta

Navn:
Sprog og internationale studier, engelsk (SIS)
Andre betegnelser:
Language and International Studies, English (LISE)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om international politik og konflikter, interkulturelle forhold, menneskerettigheder og engelsk sprog.

Du beskæftiger dig med problemstillinger inden for internationale forhold og interkulturel forståelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du arbejde med politik, sprog og kulturanalyse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er en tværfaglig bacheloruddannelse, der kombinerer to fagområder.

Inden for fagområdet internationale studier opnår du indsigt i globale politiske, kulturelle, sociale og samfundsfaglige problemstillinger. Du kommer til at beskæftige dig med relationer mellem forskellige lande og regioner i et nutidigt og historisk perspektiv.

Inden for fagområdet engelsk opnår du et højt niveau i skriftlig og mundtlig engelsk, og du studerer det engelske sprogs opbygning og virkemidler.

Fokusområder

Uddannelsen har tre fokusområder:

 • Internationale forhold, international politik og globalisering i et nutidigt og historisk perspektiv
 • Kulturanalyse og interkulturel kommunikation, som handler om kommunikationsprocesser mellem mennesker og organisationer på tværs af kulturer
 • Sprog og diskurs, som omfatter kommunikation på engelsk samt studier af engelsk som globalt sprog

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og diskussion samt problembaseret projektarbejde.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage et semester i udlandet i løbet af uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0.

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i sprog og internationale studier, engelsk foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Bacheloruddannelsen giver adgang til flere humanistiske kandidatuddannelser, fx kandidatuddannelserne:

Efter en relevant kandidatuddannelse kan du arbejde med analyse, projektledelse og rådgivning inden for internationale politiske, kulturelle og sociale forhold samt udviklings- og strategiarbejde.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i bl.a. diplomatiet, internationale organisationer og virksomheder, i ngo'er, humanitære organisationer, staten, kommuner og regioner eller i EU. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information