bacheloruddannelse i Engelsk sprog og internationale studier (SIS)
Bacheloruddannelse

Sprog og internationale studier, engelsk

På uddannelsen får du en bred viden inden for international politik, ligesom du får engelskkompetence på et højt niveau.

Fakta

Navn:
Sprog og internationale studier, engelsk (SIS)
Andre betegnelser:
Language and International Studies, English (LISE)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om international politik og interkulturelle forhold, emner som menneskerettigheder, historie og engelsk sprog som et globalt fællessprog. Du vil have mulighed for at beskæftige dig med en lang række problemstillinger inden for internationale forhold og interkulturel forståelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde med politik, sprog og kulturanalyse i både private og offentlige institutioner og organisationer, såvel internationalt som nationalt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sprog og internationale studier, engelsk er en tværfaglig bacheloruddannelse, der kombinerer to fagområder.

Inden for fagområdet internationale studier opnår du indgående indsigt i globale kulturelle, sociale, politiske og samfundsfaglige problemstillinger, og du kommer til at beskæftige dig med relationer mellem forskellige lande og regioner i et nutidigt og historisk perspektiv.

Inden for fagområdet engelsk opnår du et højt niveau i skriftlig og mundtlig engelsk og studerer det engelske sprogs opbygning og virkemidler.

Uddannelsen har tre fokusområder:

 • Internationale forhold, international politik og globalisering i et historisk og et nutidigt perspektiv
 • Globalisering, kulturanalyse og interkulturel kommunikation, som handler om kommunikationsprocesser mellem mennesker og organisationer på tværs af kulturer
 • Sprog og diskurs, som omfatter undervisning i kommunikation på engelsk samt studier af engelsk som globalt sprog

Du har mulighed for at tage et semester i udlandet i løbet af uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og diskussion samt problembaseret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet: 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder sprog og internationale studier, engelsk som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurderingen af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Bacheloruddannelsen giver adgang til flere humanistiske kandidatuddannelser, bl.a. kandidatuddannelserne i Culture, Communication and Globalization, Development and International Relations, European Studies eller Tourism.

I sammenhæng med en relevant kandidatuddannelse kvalificeres du til jobfunktioner som analyse, projektledelse og rådgivning inden for internationale kulturelle, sociale og politiske forhold samt til udviklings- og strategiarbejde.

Du har jobmuligheder i internationale organisationer og virksomheder, ved staten, i regionerne eller kommunerne, ngo'er, hjælpe- og humanitære organisationer eller i EU eller diplomatiet. Endelig har du - med supplerende kurser - mulighed for at arbejde som underviser inden for uddannelsens områder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information