kandidatuddannelse i Turisme
Kandidatuddannelse

Tourism

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk, og du lærer at arbejde med forholdet mellem turisme, erhvervsliv, miljø og befolkning.

Fakta

Navn:
Tourism
Andre betegnelser:
Turisme
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen tager udgangspunkt i de krav, som en bæredygtig udvikling i turistindustrien stiller til virksomheder samt stat, regioner og kommuner. Du får også baggrund for at analysere de problemstillinger, som knytter sig til udviklingen af turismehvervet.

Du har som færdiguddannet mulighed for at arbejde med udvikling, formidling og rådgivning i turistbranchen, oplevelsesindustrien eller konsulentvirksomheder. Du kan også finde job hos hotelkæder, ferieudlejningsbureauer samt transportselskaber.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Turisme er en af verdens største industrier. Uddannelsen har fokus på en række problemstillinger og forhold, det knytter sig til området.

Analyserne kan tage udgangspunkt i de virksomheder, der tjener penge på turisme. Eller de kan handle om, hvad turisme betyder lokalt for fx en by eller et lille område, hvad det betyder for et land, eller hvad det betyder i et globalt perspektiv.

Emner

På uddannelsen arbejder du bl.a. med emner som:

  • Turismens markedskommunikation og markedsføring
  • Turismepolitik, destinationsudvikling og erhvervsudvikling
  • Strategisk analyse af turistdestinationer

Du arbejder også med spørgsmål om, hvordan efterspørgslen på turister skabes og forandres i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv, og hvordan tjenesteydelser for turister kan udvikles og markedsføres.

Du kan vælge at specialisere dig inden for Artic Studies, der handler om de arktiske folks kulturer, samfund og historie samt Arktis i globaliseringsalderen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsem giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Science in Tourism.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Tourism som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i spansk sprog og internationale studier (SIS) giver adgang til kandidtauddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for turistbranchen. Den retter sig især mod analytiske og ledelsesmæssige funktioner.

Det kan være i erhvervs- og fagorganisationer inden for turistområdet, de regionale turismeudviklingsselskaber, destinationsselskaber og turistbureauer i større byer.

Det kan også være i private virksomheder som hotelkæder, ferieudlejningsbureauer, transportselskaber, rejsebureauer, interesseorganisationer og konsulentvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for arbejde med rejser og turisme og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information