kandidatuddannelse i Turisme
Kandidatuddannelse

Tourism

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde med forholdet mellem turisme, erhvervsliv, miljø og befolkning.

Fakta

Navn:
Tourism
Andre betegnelser:
Turisme
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen tager udgangspunkt i de krav, som en bæredygtig udvikling i turistindustrien stiller til virksomheder samt stat, regioner og kommuner. Du får også baggrund for at analysere de problemstillinger, som knytter sig til udviklingen af turismehvervet.

Du har som færdiguddannet mulighed for at arbejde med udvikling, formidling og rådgivning i turistbranchen, oplevelsesindustrien eller konsulentvirksomheder. Du kan også finde job hos hotelkæder, ferieudlejningsbureauer samt transportselskaber.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Turisme er en af verdens største industrier. Uddannelsen har fokus på en række problemstillinger og forhold, det knytter sig til området.

Analyserne kan tage udgangspunkt i de virksomheder, der tjener penge på turisme. Eller de kan handle om, hvad turisme betyder lokalt for fx en by eller et lille område, hvad det betyder for et land, eller hvad det betyder i et globalt perspektiv.

Emner

På uddannelsen arbejder du bl.a. med emner som:

  • Turismekultur og markedskommunikation
  • Turismepolitik, destinationsudvikling og erhvervsudvikling
  • Innovation i en turismekontekst

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Tourism.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Tourism foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for turistbranchen. Den retter sig især mod analytiske og ledelsesmæssige funktioner.

Det kan være i erhvervs- og fagorganisationer inden for turistområdet, de regionale turismeudviklingsselskaber, destinationsselskaber og turistbureauer i større byer.

Det kan også være i private virksomheder som hotelkæder, ferieudlejningsbureauer, transportselskaber, rejsebureauer, interesseorganisationer og konsulentvirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information