kandidatuddannelse i Journalistik
Bacheloruddannelse

Journalistik på RUC

På uddannelsen lærer du bl.a. om informationsøgning, kildekritik, interviewteknik, og hvordan man skal skrive journalistiske artikler.

Fakta

Navn:
Journalistik på RUC
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU. Løn under praktik

Du får undervisning i det danske sprog og viden om samfundet og det politiske system i Danmark. Det er alt sammen en vigtig del af en journalists arbejde.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have mulighed for at arbejde inden for forskellige medier, fx aviser, ugeblade, radio og tv eller med websider.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen veksler mellem journalistisk produktion og teoretisk overvejelse over arbejdet.

Du lærer alle faser af det journalistiske arbejde at kende fra den første idé over research, kildekritik, interviewteknik, genrer og fortælleformer til det færdige produkt.

Der er undervisning i det journalistiske håndværk, i dansk sprog og i områder som informationssøgning, dokumentation og kildekritik.

Uddannelsen rummer også en række mere teoretiske fag, der er integreret med de journalistiske fag, fx mediesociologi, dansk og international politik samt retssystemet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA. Din akademiske titel afhænger af dit individuelle studieforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

Journalistik er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for journalistik på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse journalistik og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Særligt for optag på RUCs bacheloruddannelser med Journalistik

Journalistik på RUC har særlige optagelsesregler. Hvis du gerne vil læse journalistik på RUC, skal du angive dette specifikt i din ansøgning på optagelse.dk. Det betyder, at du fx søger ind på humanistisk bachelor med "tilsagn om journalistik”og ikke blot på humanistisk bachelor.

Du kan godt vælge at søge ind på både humanistisk bachelor med tilsagn om journalistik og på humanistisk bachelor som 2 forskellige prioriteter i din ansøgning. Så skal du oprette en ansøgning til hver af disse uddannelser.

Bacheloruddannelser med tilsagn om journalistik på RUC har særlige adgangskvotienter. Dem finder du i afsnittet Adgangskvotienter eller på RUC's hjemmeside.

Journalistik har også særlige kriterier for optagelse via kvote 2.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder journalistik i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i journalistik og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for journalistik på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i journalistik i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. I praktiktiden får du løn.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i journalistik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i journalistik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for kommunikation og formidling i radio, tv eller på internettet. Desuden ansætter informationsafdelinger på offentlige og private virksomheder uddannede inden for journalistik.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medie, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.