kandidatuddannelse i Engelsk
Kandidatuddannelse

Engelsk

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at opnå en mere specialiseret viden om det engelske sprog samt om engelsk historie, kultur og samfund.

Fakta

Navn:
Engelsk
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tilrettelagt, så du har mulighed for selv at præge dit undervisningsforløb og koncentrere dig om de emneområder, du finder mest interessant og relevant i forhold til dine fremtidsplaner.

Med en kandidatuddannelse i engelsk har du bl.a. mulighed for at arbejde inden for undervisning på de gymnasiale uddannelser, men du vil også have jobmuligheder i det private erhvervsliv fx med formidling, information og kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i engelsk får du sproglige færdigheder på højt niveau og en grundig viden om kulturelle og historiske forhold i den engelsktalende del af verden.

Du kan fordybe dig i nogle af de emner, du har gennemgået på bachelorniveauet, lige som du har mulighed for at specialisere dig i den erhvervsretning, du kunne tænke dig at gå efter færdiggørelsen af uddannelsen. Det kan fx være som gymnasielærer, oversætter eller anden beskæftigelse i private eller offentlige virksomheder.

Nogle universiteter har specialiseret sig i forskellige områder, men du kan selv være med til at vælge, hvilket område du gerne vil arbejde mere med.

Faget engelsk læses på RUC sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde. Ved flere universiteter er der mulighed for at komme i virksomhedspraktik.

Uddannelsen udbydes udelukkende på engelsk ved RUC, AU og SDU. Ved KU udbydes den både på dansk og på engelsk. Uddannelsens engelske betegnelse er English.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder engelsk som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i engelsk giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen www.ku.dk.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder engelsk som en 2-årig kandidatuddannelse.

Engelsk læses i kombination med et af følgende fag: kommunikation, dansk, filosofi og videnskabsteori, historie, International Development Studies, Performance Design, psykologi eller socialvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i engelsk skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i engelsk giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen www.ruc.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder engelsk som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU også en bacheloruddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse med engelsk som centralt fag giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder engelsk som en to-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i engelsk giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder engelsk som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i engelsk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i engelsk giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mulighederne for at finde et arbejde er mange og meget forskellige. Dit job behøver ikke nødvendigvis kun at have noget med sproget at gøre.

Du kan finde job inden for undervisningssektoren, på forlag og en lang række virksomheder, hvor sprog og formidling er i fokus.

Engelsk er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du engelsk med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kommunikation og erhvervssprogligt arbejde samt administrativt arbejde.

Du kan også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren nedenfor viser nyuddannedes beskæftigelse (2013-2015) fordelt på brancher.

Den største gruppe af nyuddannede får beskæftigelse på gymnasier og erhvervsskoler samt på universiteter og professionshøjskoler.

Kategorien Andre omfatter mere end 100 brancher, hvor engelsk er en kvalifikation i større eller mindre grad.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.