civilingeniør i elektronik og datateknik
Bacheloruddannelse

Elektronik og datateknik

Bacheloruddannelsen, der er engelsksproget, handler om udvikling og implementering af pålidelige automatiseringssystemer til industrien.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i elektronik og datateknik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at programmere mikrodatamater og at benytte datamater til proceskontrol og signalbehandling. Du får viden om både konstruktion af hardware og simulering.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i virksomheder, som bl.a. udvikler computerhardware og -software. Du vil typisk kunne varetage stillinger som udvikler, projektleder eller rådgiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i elektronik og datateknik giver viden om, hvordan man udvikler intelligente it-systemer og planlægger indarbejdningen af dem i det praktiske arbejde med automatiseringsprocesser. Du får samtidig færdigheder i at programmere mindre datamaskiner til brug i industrien.

Inden for det it-videnskabelige fagområde får du undervisning i:

 • Overvågning og programmering
 • Analog instrumentering
 • Digital filtrering
 • Mikroprocessorer og programmering
 • Reguleringsteknik
 • Elektroniske systemer

Du får desuden undervisning i matematiske metoder og emner som lineær algebra, numeriske metoder, calculus og algoritmer og datastrukturer, lige som du får en introduktion til elektriske grundfag samt indsigt i forholdet mellem videnskab, teknologi og samfund.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde og øvelser, der kan foregå såvel individuelt som i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Electronics and Computer Engineering.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle, som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Fra optagelsen 2019 skal du have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder elektronik og datateknik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i elektronik og datateknik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i software, datateknik eller elektronik og it.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i virksomheder, som bl.a. udvikler af computerhardware og -software. Du vil også kunne søge job i salgsafdelinger, rådgivende ingeniørfirmaer eller i den offentlige sektor. Du vil typisk kunne varetage stillinger som udvikler, projektleder eller rådgiver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og systemdvikling, programmering og design.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.