bacheloruddannelse i Veterinærmedicin
Bacheloruddannelse

Veterinærmedicin

Den veterinære bacheloruddannelse er den første grundlæggende del af uddannelsen til dyrlæge. Du får her basale biologiske og veterinærmedicinske fag og lærer om husdyrenes normale anatomi, fysiologi og adfærd.

Fakta

Navn:
Veterinærmedicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver en indgående forståelse af de forskellige fysiske, kemiske, mikrobiologiske og genetiske årsager til, at dyrene bliver syge. Du lærer bl.a. også at dissekere og obducere husdyr, at foretage analyser på animalske prøver og fødevarer og at udføre simple risikoanalyser for sygdomsspredning mellem husdyr og mennesker.

Bacheloruddannelsen sigter mod den veterinære kandidatuddannelse. Først på kandidatuddannelsen vil du lære at diagnosticere og behandle sygdomme, lige som du vil kunne vælge en særlig profil i enten klinisk praksis, veterinær folkesundhed, fødevaresikkerhed eller biomedicin.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den veterinære bacheloruddannelse handler om sundhed og sygdomme hos husdyr, og om hvordan sygdomme og smitstoffer overføres mellem dyr, fødevarer og mennesker.

Du lærer først om dyrenes anatomi, fysiologi og genetik, dvs. hvordan dyrs kroppe er bygget op og fungerer, og om de biologiske processer der finder sted i kroppen.

Senere studerer du infektionsmikrobiologi og mikrobiel fødevaresikkerhed, dvs. at du bl.a. lærer om parasitter og mikroorganismer som virus, bakterier og svampe, der ofte er en del af sygdomsbilledet.

Du vil i patologi og farmakologi lære, hvordan sygdomme påvirker kroppen, og hvordan lægemidler kan anvendes i sygdomsbehandlingen. I epidemiologi vil du få færdigheder, der vil gøre dig i stand til at vurdere og beregne risikoen for, at sygdom opstår og spreder sig.

Du får altså grundlæggende viden om dyresygdomme, inklusive dem der smitter fra dyr til mennesker. Du vil lære, hvordan sygdommene kan behandles og bekæmpes, så dyrene (for)bliver raske og sygdommene ikke overføres mellem dyr, fødevarer og mennesker. Du får også kendskab til, hvordan man kan sikre, at vores fødevarer ikke bliver sundhedsskadelige.

Uddannelsen består overvejende af teoretiske fag, men med mange praktiske øvelser. Arbejdet med levende dyr er begrænset. Dem møder du først og fremmest på kandidatuddannelsen.

Eksempler på øvrige bachelorfag er:

 • Veterinær kemi og biokemi, der handler om de grundlæggende kemiske og biokemiske stoffer og processer, som har betydning for husdyrenes normale funktioner
 • Husdyrernæring, der handler om husdyrenes grundlæggende ernæringsbehov og principperne for bestemmelse af foderets kemiske sammensætning og fodringsværdi
 • Besætnings- og folkesundhed, der handler om bekæmpelse af sygdom og smittespredning på populationsniveau (i modsætning til enkeltdyrsbehandling)

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, regneøvelser, laboratorieøvelser, dissektionsøvelser og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C.

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder veterinærmedicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i veterinærmedicin.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10,610,3

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i veterinærmedicin kan du søge videre på kandidatuddannelsen i veterinærmedicin og dermed uddanne dig til dyrlæge.

Alt efter hvilke valgfag du har haft på bacheloruddannelsen, kan du også komme ind på andre natur- og sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser, herunder husdyrvidenskab, biologi-bioteknologi og global sundhed.

Jobmulighederne er størst efter færdiggørelsen af en kandidatuddannelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for læge, tandlæge og dyrlæge og administrativt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.