uddannelsen til diplomingeniør i forsyningsteknik
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - forsyningsteknik

Forsyningsingeniører arbejder med vand, spildevand og fjernvarme i forsyningsbranchen, og du specialiserer dig i en af delene.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - forsyningsteknik for vand, spildevand og fjernvarme
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får bl.a. indsigt i tekniske og teknologiske anlæg inden for forsyningsområdet og lærer at vurdere og løse tekniske og praktiske problemstillinger.

Som færdiguddannet diplomingeniør vil du kunne finde job i en rådgivende ingeniørvirksomhed, en entreprenørvirksomhed eller inden for den offentlige sektor. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til forsyningsingeniør får du en grundlæggende faglig teoretisk viden samt indsigt i teknologier og processer inden for forsyningsbranchen.

Du lærer at planlægge, gennemføre og styre tekniske og teknologiske anlæg af forskellig art inden for området, lige som du vil kunne inddrage samfundsmæssige, økonomiske, arbejdsmiljø- og miljømæssige konsekvenser i en problemløsning.

Du kan specialisere dig inden for:

 • Vandforsyning
 • Spildevand
 • Varmeforsyning

Du får også kendskab til forsyningsbranchens lovgivningsmæssige vilkår samt til områdets udbuds- og entrepriseret.

Undervisningen foregår som projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning. Der er på studiet indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet. Der vil indgå kurser, som foregår på engelsk.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den engelske betegnelse er Supply Engineering.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A
 • Engelsk B

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på VIA University College:

Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.

Fra 2018 vil der i Kvote 2 også blive lagt vægt på, om du har et fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum 6 måneders varighed.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Horsens.

VIA University College

VIA University College udbyder forsyningsingeniør som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Uddannelsen udbydes også som fjernundervisning.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO 
Horsens (Sommerstart, e-læring)AO 
Horsens (Sommerstart, engelsk)AO 
Horsens (Sommerstart, engelsk, e-læring)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i en rådgivende ingeniørvirksomhed, en entreprenørvirksomhed eller inden for den offentlige sektor.

Nyuddannedes beskæftigelse

Der er ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...