Kandidatuddannelse

Chemical Biology

Kandidatuddannelsen giver dig viden om kemi, biologiske systemer og kemisk biologisk forskning.

Fakta

Navn:
Chemical Biology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Undervisningssprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Den engelsksprogede kandidatuddannelse er tværfaglig og bygger på et samarbejde mellem kemi, biologi og fysik. 

Efter uddannelsen kan du fx arbejde med udvikling og produktion af lægemidler og andre bioteknologiske produkter. 

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

 

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du blandt andet om:

  • Biologiske systemer
  • Kemisk biologisk forskning
  • At tænke i innovative løsninger
  • At arbejde med avancerede eksperimentelle metoder

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. i kemisk biologi. Den engelske titel er Master of Science (MSc) in Chemical Biology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde. Undervisningen foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Chemical Biology

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen kan du fx arbejde med udvikling og produktion af lægemidler og andre bioteknologiske produkter.

Du vil kunne søge job inden for forskning, udvikling og produktion i bioteknologiske, farmaceutiske og biomedicinske virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.