kandidatuddannelse i Kultur- og sprogmødestudier
Kandidatuddannelse

Kultur- og sprogmødestudier

På kandidatuddannelsen fortsætter du din udforskning af dilemmaer, konflikter og muligheder i forbindelse med et flerkulturelt og flersproget samfund.

Fakta

Navn:
Kultur- og sprogmødestudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
En relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I undervisningen vil du stifte bekendtskab med de globale historiske processer, som er med til at skabe aktuelle kulturmøder, fx 'opdagelser', kolonialisme, international migration og turisme, imperialisme og neo-imperialisme, udviklingen af skriftlige, audiovisuelle og digitale medier samt internettet. Uddannelsen læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

Som kandidat kan du komme til at arbejde med integration, kultur- og nyhedsformidling eller i uddannelsessektoren. Nogle bliver også ansat i private og offentlige virksomheder, hvor de fx arbejder med kommunikation, ledelse og konfliktløsning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen uddybes forståelsen af de dynamikker, som knytter sig til kulturmøder, bl.a. gennem en fordybelse i historiske og globale dimensioner. Du får viden om forholdet mellem aktuelle og lokale kulturmøder og de globale og historiske processer, som de både tager afsæt i og bidrager til.

Områder

Kandidatuddannelsen giver desuden mulighed for specialisering inden for de områder, som omfattes af uddannelsen. Det kan fx være:

  • Koloniale og postkoloniale studier
  • Migration og minoriteter
  • To- og flersprogethed
  • Æstetiske dimensioner af kulturmøder
  • Identitet og medier
  • Køn, familie og kultur

Faget kultur- og sprogmødestudier læses sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem problemorienteret projektarbejde og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Uddannelsen udbydes også på engelsk. Den engelske betegnelse er Cultural Encounters.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder kultur og sprogmødestudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Kultur og sprogmødestudier læses i kombination med et andet kandidatfag. Du kan læse mere om uddannelsen på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder kultur- og sprogmødestudier på både dansk og på engelsk ved navn Cultural Encounters. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for kultur- og sprogmødestudier og for Cultural Encounters.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i kultur og sprogmødestudier på både dansk og engelsk.

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i kultur- og sprogmødestudier eller Cultural Encounters skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori kultur- og sprogmødestudier indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen.

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af fag, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på RUC's hjemmeside.

Læs også om krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som kandidat kan du komme til at arbejde med integration, kultur- og nyhedsformidling eller i uddannelsessektoren. Nogle kandidater bliver endvidere ansat i private og offentlige virksomheder, hvor de fx arbejder med kommunikation, ledelse og konfliktløsning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning og kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

30-årige Mahtab Beigi har en uddannelse i geografi og kultur- og sprogmødestudier. Hun har nu...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.