UU-vejleder og integrations-ildsjæl
Artikel

UU-vejleder og integrations-ildsjæl

30-årige Mahtab Beigi blev færdig med sin uddannelse i geografi og kultur- og sprogmødestudier på Roskilde Universitet (RUC) sidste sommer.

Efter barselsorlov og forskellige projekter har hun nu fået job som UU-vejleder i Københavns Kommune. Det er et job, der giver hende mulighed for at lave det, hun virkelig brænder for.

Interesseret i kultur

"Jeg har helt fra barnsben været meget politisk og samfundsmæssigt interesseret. Jeg er meget interesseret i integrationsspørgsmål og i det hele taget i kultur. Det har nok også noget at gøre med min egen baggrund. Jeg kom til Danmark som flygtning, så jeg har oplevet integrationen på min egen krop, og der var derfor mange ting, jeg havde brug for at finde ud af."

Mahtab vidste, at hun ville læse videre og kredsede mellem sociologi, psykologi og antropologi. Det endte med RUC, hvor hun efter det samfundsvidenskabelige basisstudium valgte geografi og senere kultur- og sprogmødestudier.

Velkommen til UU - Mahtab arbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning
Mahtab arbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning.

"Kultur- og sprogmødestudier minder meget om antropologi. Det forstærker den gren af geografien, der handler om kultur. Geografi og kultur- og sprogmødestudier kobles sammen omkring deres interesse for kultur. Hvad er kultur, kulturbegrebet og identitet?"

Mange jern i ilden

Mahtab brænder for at beskæftige sig med unge, integration og køn - og det kan ses på de projekter, hun har lavet. Det er blevet til projekter om forholdet mellem muslimske kvinder og det danske samfund og om, hvordan læreruddannelsen ruster de studerende til at arbejde med tosprogede børn. Og hun har lavet en undersøgelse om diskrimination af unge nydanskere i nattelivet.

Mahtab er ikke typen, der spilder tiden. En uge efter den sidste eksamen på RUC fødte hun sit andet barn. Mellem bleskiftene blev der tid til nogle avisindlæg og tv-optrædener, hvor Mahtab gav nogle forslag til, hvordan hun synes, at problemerne med nydanskere i nattelivet kan løses.

Imens kom Mahtab med i et netværk af mentorer, hvor 21 etniske minoritetskvinder er i dialog med sagsbehandlere og jobkonsulenter og bl.a. fortæller om deres erfaringer med at komme i gang med en uddannelse eller et arbejde.

Veluddannet - men uden erfaring

Ved skrivebordet - Meget af arbejdet foregår ved pc'en
Meget af arbejdet foregår ved pc'en.

Efter sin barsel skulle Mahtab også selv i gang med at finde et arbejde og vidste, at hun ville noget med vejledning eller undervisning. Hun søgte forskellige stillinger og var heldig at komme til samtale på ca. halvdelen af de jobs, hun søgte.

"Men hver gang sagde de, at jeg manglede erfaring. Så tænkte jeg: Jeg skal have samlet noget erfaring. Jeg fandt ud af, at jeg kunne komme i praktik i 4 uger, mens jeg modtog dagpenge. Så jeg spurgte projektlederen fra mentorprojektet, om jeg kunne komme i praktik hos hende. Og det ville hun rigtig gerne."

"Jeg arbejdede med markedsføring af mentorordningen og var bl.a. med til at lave en hjemmeside, hvor man kan gå ind og læse om projektet og metoderne. Det var meget spændende at være på en arbejdsplads og få nogle erfaringer og nogle arbejdsopgaver."

Mahtab blev også opfordret til at søge et ph.d.-stipendiat. Hun formulerede et forskningsprojekt, men fik desværre afslag, så hun måtte tilbage til jobsøgningen.

Job som UU-vejleder

"Jeg så, at der var nogle vikarstillinger hos Ungdommens Uddannelsescenter i København. Jeg ringede til afdelingslederen og fik en aftale om at komme til samtale. Og så ringede hun til mig og sagde, at de gerne ville have mig. Det var jo dejligt. Jeg har jo ikke nogen erfaring med vejledning, men hun må have set et potentiale i mig."

De fleste UU-vejledere er tilknyttet en eller flere skoler og vejleder de unge på skolen. Mahtab er ikke tilknyttet en bestemt skole, men har til opgave at kontakte unge under 19 år, der er flyttet til kommunen, for at høre, om de har brug for vejledning.

Meget af vejledningen foregår pr. telefon, men også ved personlige møder.

"Der kommer en i dag, som ikke er under uddannelse. Han vil gerne i gang med noget produktionsskole. Så vi skal tale om, hvad det er, han har lyst til, og om hvilken produktionsskole der vil være god for ham."

Mahtab skal også være koordinator for et projekt, hvor unge nydanskere under uddannelse skal tage ud på folkeskolerne og holde oplæg - og forhåbentlig inspirere andre unge nydanskere til at gå i gang med en uddannelse.

Ind imellem arbejder Mahtab på at få udgivet sit projekt om nydanskere i nattelivet som bog. "Jeg samarbejder med et forlag om at konvertere den til en grundbog, som kan bruges på dørmands-uddannelsen. Så kommende dørmænd kan få nogle redskaber til, hvordan de kan lukke nydanskere ind på diskotekerne uden at det går ud over sikkerheden."

Drømmen om en ph.d. er stadig intakt. "På længere sigt vil jeg gerne tilbage i universitetsverdenen, undervise og skrive en ph.d. Det er i hvert fald drømmen."

Bemærk: For at blive ansat i et UU-center i dag skal man som regel have en vejlederuddannelse i forvejen. Ansættelsen vurderes dog ud fra dine samlede kvalifikationer, og derfor kan der være en mulighed for at tage vejlederuddannelsen efter en ansættelse, afhængigt af ansættelsesstedet. Find uddannelserne i jobartiklen Vejleder i uddannelse og erhverv.

Siden sidst

Mahtab Beigi er i dag ansat i UU København som konsulent. Samtidig arbejder hun i sin egen virksomhed, Vilde Hjertes Akademi.

Se oversigt over flere interview.