kandidatuddannelse i Kultur- og sprogmødestudier
Bacheloruddannelse

Kulturmødestudier

På uddannelsen udforsker du de dilemmaer, konflikter og muligheder, der opstår i det flerkulturelle og flersprogede samfund.

Fakta

Navn:
Kulturmødestudier
Andre betegnelser:
Cultural Encounters
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

I undervisningen vil du stifte bekendtskab med forskellige kulturbegreber og analystiske tilgange til kulturmøder og de sproglige aspekter heraf. Du får mulighed for at arbejde med konkrete kulturmøder historisk eller aktuelt både i og uden for Danmark.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder inden for integration, kultur- og nyhedsformidling, internationalt udviklingsarbejde, kulturelt analysearbejde samt i undervisnings- og uddannelsessektoren.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer om, hvordan kulturel identitet og sociale kategorier som fx etnicitet, nationalitet, køn, klasse og race formes i møder mellem mennesker, der har forskellige erfaringer og identificerer sig selv og hinanden forskelligt. Uddannelsen giver dig også redskaber til at analysere og løse problemer i forbindelse med kulturmødet.

Sprogets rolle i disse processer er også en del af faget, og du får indsigt i sprogets betydning for menneskers identitet, forståelse af verden og erkendelse.

Hovedområder

Der er fem hovedområder på uddannelsen:

 • Kultur- og sprogmødet, hvor du arbejder med, hvordan forskellige kulturelle og sproglige fænomener påvirkes, når de mødes
 • Kulturelle og sproglige udviklingsdynamikker, som handler om, hvordan sprog og kultur ændrer sig over tid, og om de ydre omgivelsers indflydelse på den sproglige og kulturelle forandring
 • Sociokulturelle parametre, hvor der sættes fokus på betydningen af fx køn, alder, sprog og nationalitet i forbindelse med sprog, kultur og identitet
 • Kulturel og sproglig globalisering og lokalisering, som bl.a. handler om danskernes møde med det fremmede, både inden for og uden for landets grænser
 • Teori, empiri og metode, hvor du bl.a. lærer, hvordan man tilrettelægger feltarbejde, behandler og fortolker data og formidler dine resultater

Kombinationsuddannelse

Kulturmødestudier er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc, afhængigt af dit individuelle studieforløb. Den engelske titel er Bachelor of Science in Cultural Encounters.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, problemorienteret projektarbejde og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

Kulturmødestudier er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse kulturmødestudier og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge om optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Uddannelsen på engelsk

For at læse Cultural Encounters (engelsksproget udgave af kulturmødestudier) og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge om optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for kulturmødestudier. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside:

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i kulturmødestudier foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kultur- og sprogmødestudier og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Kulturmødestudier

Dine konkrete muligheder afhænger af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du vil have jobmuligheder inden for fx:

 • Nyheds- og kulturformidling
 • Undervisning
 • Organisations- og personaleudvikling

Nogle får arbejde i private og offentlige virksomheder, hvor de arbejder med konfliktløsning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information