kandidatuddannelse i Kultur, kommunikation og globalisering
Kandidatuddannelse

Kultur, kommunikation og globalisering

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du om internationale relationer, markedskommunikation, organisation og ledelse, interkulturelle forhold og migration.

Fakta

Navn:
Kultur, kommunikation og globalisering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig mulighed for at gøre din faglige profil mere international, og du får en bred viden om det multikulturelle samfund og om samspillet mellem forskellige kulturer.

Som færdiguddannet kan du finde beskæftigelse som projektleder i institutioner, virksomheder og organisationer, der arbejder på tværs af nationale grænser. Du kan også arbejde med PR, kulturformidling eller markedsføring.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen er bygget op omkring tre faglige linjer, som du kan vælge at specialisere dig inden for:

  • Forbrug og markedskommunikation
  • Organisationskultur og ledelse
  • International politik, migration og bevægelser

Du vælger selv, hvilke fagområder du vil lægge vægt på i din uddannelse. Du kan vælge at specialisere dig inden for en faglig linje eller at sammensætte din egen profil på tværs af linjerne. 

I løbet af Uddannelsen skal du have et semesters praktikophold ved en virksomhed eller en organisation i udlandet eller i Danmark. Du kan også vælge et studieophold, hvis du hellere vil det.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og workshops samt selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Culture, Communication and Globalization.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Uddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kultur, kommunikation og globalisering som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Dansk, engelsk og tysk i kombination med et tilvalgsfag
  • Humanistisk informatik
  • International virksomhedskommunikation
  • Sprog og internationale studier
  • Politik og administration

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for informationsarbejde, kommunikationsrådgivning, markedsføring, PR, reklame, intern og ekstern kommunikation, projektadministration og sagsbehandling samt personaleuddannelse i en internationalt orienteret virksomhed eller organisation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medie, kultur, turisme, idræt og underholdning, organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information