arkitektuddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Arkitekt

På bacheloruddannelsen får du grundlæggende viden om at designe bygninger, byområder og landskaber.

Fakta

Navn:
Arkitekt
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen. Optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Ud over de praktiske færdigheder, uddannelsen giver dig, lærer du også at indarbejde alle de faktorer, der påvirker et projekt. Det vil sige hensynet til etik, æstetik, funktion, teknologi, miljø og samfund.

Arkitektur krydser landegrænser, og du har mulighed for at arbejde på både danske og internationale tegnestuer efter endt kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Arkitektfaget handler blandt andet om at medvirke til, at de byer og huse, vi lever i, bliver både smukke og funktionelle. På uddannelsen lærer du om hele arbejdsprocessen fra ide til virkeliggørelse.

Du får kendskab til fagets teori og metode (herunder arkitekturens historie), redskabsdiscipliner (fx tegning og it) og projektorienterede opgaver, hvor du arbejder med konkrete arkitektoniske problemstillinger i en samfundsmæssig sammenhæng, bl.a. visualisering, byggeteknik og konstruktions- og materialeforståelse.

Du får undervisning i emner som form, rum, funktion, konstruktion og kontekst, og du lærer at udvikle arkitektur i forskellige skalaer, bygninger og by- og landområder.

Efter det første års undervisning får du en samlet faglig vurdering af dine projekter og opgaver.

Undervisningen foregår dels som øvelser og projektarbejde ved tegneborde og computere, dels som forelæsninger og holdundervisning. Uddannelsen er både praktisk og procesorienteret.

Du har også mulighed for at komme i praktik på en arkitektstue i op til et semester eller tage et studieophold i et semester.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddanndelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve, hvis du bliver udvalgt til det.

Yderligere adgangskrav på Arkitektskolen Aarhus:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0.

Ansøgere uden dansk, svensk eller norsk i deres gymnasiale eksamen skal som minimumskarakter have 4,0 i studieprøven (både mundtligt og skriftligt).

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Arkitektskolen Aarhus (AARCH)

Du kan kun søge om optagelse via kvote 2. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Kunstakademiets Arkitektskole (KADK)

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.
  • Optagelsesforløbet består af to faser: først en hjemmeopgave og optagelsesprøve, hvis du bliver inviteret. Læs mere på KADKs hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Arkitektskolen Aarhus (AARCH)

ARCH udbyder arkitekt som en 3-årig bacheloruddannelse.

ARCH udbyder også en kandidatuddannelse til arkitekt.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs om optagelse og optagelsesprøve på www.aarch.dk.

Kunstakademiets Arkitektskole (KADK)

KADK udbyder arkitekt som en 3-årig bacheloruddannelse.

KADK udbyder også en kandidatuddannelse til arkitekt.

Uddannelsen er opdelt i følgende fire institutter:

  • Institut for Bygningskunst og Kultur
  • Institut for Bygningskunst og Teknologi
  • Institut for Bygningskunst, By og Landskab
  • Institut for Bygningskunst og Design

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs om optagelse, hjemmeopgave og optagelsesprøve på www.kadk.dk.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering  
København K (Sommerstart)100 % kvote 2 
Arkitektskolen Aarhus  
Aarhus C (Sommerstart)100 % kvote 2 

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen til arkitekt kan du læse videre på en kadidatuddannelse inden for arkitektur.

En færdig uddannelse som arkitekt giver dig muligheder for at arbejde som byplanlægger, bygningsarkitekt eller landskabsarkitekt.

En del arkitekter er offentligt ansatte, fx på tegnestuer i de kommunale forvaltninger. Størstedelen arbejder dog i den private sektor, enten som ansatte eller selvstændige.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for arkitektarbejde, design og planlægning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.