Kunstnerisk uddannelse

Arkitekt

På bacheloruddannelsen får du grundlæggende viden om at designe bygninger, byområder og landskaber.

Fakta

Navn:
Arkitekt
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen. Optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Ud over de praktiske færdigheder, uddannelsen giver dig, lærer du også at indarbejde alle de faktorer, der påvirker et projekt. Det vil sige hensynet til etik, æstetik, funktion, teknologi, miljø og samfund.

Arkitektur krydser landegrænser, og du har mulighed for at arbejde på både danske og internationale tegnestuer efter endt kandidatuddannelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Arkitektfaget handler blandt andet om at medvirke til, at de byer og huse, vi lever i, bliver både smukke og funktionelle. På uddannelsen lærer du om hele arbejdsprocessen fra ide til virkeliggørelse.

Teori, metode og redskabsdiscipliner

Du får kendskab til fagets teori og metode (herunder arkitekturens historie) samt redskabsdiscipliner som fx tegning og it.

I projektorienterede opgaver arbejder du med konkrete arkitektoniske problemstillinger i en samfundsmæssig sammenhæng, bl.a. visualisering, byggeteknik og konstruktions- og materialeforståelse.

Emner

Du får undervisning i emner som form, rum, funktion, konstruktion og kontekst, og du lærer at udvikle arkitektur i forskellige skalaer, bygninger og by- og landområder.

Efter det første års undervisning får du en samlet faglig vurdering af dine projekter og opgaver.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår dels som øvelser og projektarbejde ved tegneborde og computere, dels som forelæsninger og holdundervisning. Uddannelsen er både praktisk og procesorienteret.

Praktik og udlandsophold

Du har også mulighed for at komme i praktik på en arkitektstue i op til et semester eller tage et studieophold i et semester.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Arkitektskolen Aarhus

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0
 • Udenlandske ansøgere og ansøgere med udenlandsk eksamen skal have bestået Studieprøven i dansk med mindst 4,0 eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber
 • Bestået optagelsesprøve

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Arkitektskolen Aarhus (AARCH)

Ansøgere i kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du skal gennemføre en optagelsesprøve
 • Du kan ikke søge om optagelse i kvote 1

Læs mere på Arkitektskolen Aarhus' hjemmeside

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering

Ansøgere i kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Optagelsesforløbet består af en optagelsesprøve, som du skal tilmelde dig

Læs mere på Det Kongelige Akademis hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Uddannelsen i Kalundborg udbydes første gang i 2023. Der er derfor ingen adgangskvotienter for 2022. 

 
 Kvote 1Standby
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering  
København K (Sommerstart)10,9 
Arkitektskolen Aarhus  
Aarhus C (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen til arkitekt kan du læse videre på en kandidatuddannelse i arkitektur.

Se artiklen Arkitekt

Jobmuligheder

En færdig uddannelse som arkitekt giver dig muligheder for at arbejde som fx bygningsarkitekt, landskabsarkitekt eller byplanlægger.

En del arkitekter er offentligt ansatte, fx i de kommunale forvaltninger. Størstedelen arbejder dog i den private sektor, enten som ansatte eller selvstændige.

Læs om

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information