arkitektuddannelsen
Kandidatuddannelse

Arkitekt

På kandidatuddannelsen til arkitekt får du en dybere indsigt i arkitektfagets teorier og metoder, ligesom du udbygger dine kunstneriske og tekniske færdigheder.

Fakta

Navn:
Arkitekt
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du har mulighed for at specialisere dig inden for såvel by og landskab som arkitektonisk design og restaurering.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder på arkitekttegnestuer i ind- og udland, som selvstændig arkitekt samt hos offentlige myndigheder og institutioner, fx som planlægger, projektleder og bygherrerådgiver. Du vil også kunne arbejde inden for forskning og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen fordyber du dig i et af fagets hovedområder, som er planlægning, bygningskunst og arkitektonisk design.

Du beskæftiger dig med specielle arkitektoniske spørgsmål og lærer at bruge arkitektfagets videnskabelige og kunstneriske teorier og metoder selvstændigt.

Du får også færdigheder i både visuelt og sprogligt at udtrykke og formidle løsningsmodeller i relation til  forskellige arkitektoniske problemstillinger og opgaver.

Undervisningen foregår dels som øvelser og projektarbejde ved tegneborde og computere, dels som forelæsninger og holdundervisning. Uddannelsen er både praktisk og procesorienteret.

Du har også mulighed for at komme i praktik på en arkitektstue i op til et semester eller tage på studieophold i et semester.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. På den danske del kan der også forekomme undervisning på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Architecture.

Du afslutter kandidatuddannelsen med en afgangsopgave, der typisk tager ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.arch. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Architecture.

Bemærk, at uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse på Kunstakademiets Arkitektsskole og på Arkitektskolen Aarhus. Uddannelsen, der er tilrettelagt på deltid, varer 4 år og retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på hjemmesiden Kunstakademiets Arkitektskole (KADK).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om det enkelte uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Arkitektskolen Aarhus (AARCH)

AARCH udbyder arkitekt som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan bl.a. specialisere dig inden for følgende emner:

  • Bygningsdesign
  • Arkitektur og ressourcer
  • By- og landskabsdesign
  • Design og social innovation
  • Bygningsbevaring

AARCH udbyder også en bacheloruddannelse til arkitekt.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på www.aarch.dk.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen til arkitekt skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse til arkitekt giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aarch.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Kunstakademiets Arkitektskole (KADK)

KADK udbyder arkitekt som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan specialisere dig inden for følgende emner:

  • Bygningskunst, by og landskab
  • Bygningskunst og teknologi
  • Bygningskunst og design
  • Bygningskunst og kultur

KADK udbyder også en bacheloruddannelse til arkitekt.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på www.kadk.dk.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen til arkitekt skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse til arkitekt giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.kadk.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder på arkitekttegnestuer i ind- og udland, som selvstændig arkitekt samt hos offentlige myndigheder og institutioner, fx som planlægger, projektleder og bygherrerådgiver.

Du vil også have mulighed for at arbejde som formidler af fagstof eller inden for forskning og undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for arkitektarbejde, design og planlægning.

Du kan også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information