kandidatuddannelse i Architecture
Kandidatuddannelse

Arkitekt

På kandidatuddannelsen får du en dybere indsigt i arkitektfagets teorier og metoder, ligesom du udbygger dine kunstneriske og tekniske færdigheder.

Fakta

Navn:
Arkitekt
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du har mulighed for at specialisere dig inden for såvel by og landskab som arkitektonisk design og restaurering.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder på arkitekttegnestuer i ind- og udland, som selvstændig arkitekt samt hos offentlige myndigheder og institutioner, fx som planlægger, projektleder og bygherrerådgiver.

Du vil også kunne arbejde inden for forskning og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen fordyber du dig i et af fagets hovedområder, som er planlægning, bygningskunst og arkitektonisk design.

Du beskæftiger dig med specielle arkitektoniske spørgsmål og lærer at bruge arkitektfagets videnskabelige og kunstneriske teorier og metoder selvstændigt.

Du får også færdigheder i både visuelt og sprogligt at udtrykke og formidle løsningsmodeller i relation til  forskellige arkitektoniske problemstillinger og opgaver.

Programmer

Uddannelsen på Det Kongelige Akademi (KADK) omfatter forskellige programmer som fx:

 • Arkitektur og landskab
 • Bosætning, økologi og tektonik
 • Møbel og objekt
 • Spatial Design

Uddannelsen på Arkitektskolen Aarhus (AARCH) omfatter følgende programmer:

 • Transformation, arkitektur og territorier
 • Teknologi, bygningskultur og bosætning
 • Radikal bæredygtig arkitektur

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.arch. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Architecture.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som erhvervskandidatuddannelse på Kunstakademiets Arkitektsskole og på Arkitektskolen Aarhus. Uddannelsen, der er tilrettelagt på deltid, varer 4 år og retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere:

Undervisning

Undervisningen foregår dels som øvelser og projektarbejde ved tegneborde og computere, dels som forelæsninger og holdundervisning. Uddannelsen er både praktisk og procesorienteret.

Sprog

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. På den danske del kan der også forekomme undervisning på engelsk.

Praktik og studieophold

Du har mulighed for at komme i praktik på en arkitektstue i op til et semester eller tage på studieophold i et semester.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med en afgangsopgave, der typisk tager ½ år.

Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser

Arkitektskolen Aarhus (AARCH)

 • En bacheloruddannelse i arkitektur eller arkitektoniske studier
 • Engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk
 • Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aarch.dk

Det Kongelige Akademi (KADK)

 • En bacheloruddannelse i arkitektur fra Det Kongelige Akademi eller fra Arkitektskolen Aarhus
 • Engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk
 • Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.kadk.dk

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. marts kl. 23.59.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder på arkitekttegnestuer i ind- og udland, som selvstændig arkitekt samt hos offentlige myndigheder og institutioner, fx som planlægger, projektleder og bygherrerådgiver.

Du vil også have mulighed for at arbejde som formidler af fagstof eller inden for forskning og undervisning. Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om videregående kunstneriske uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Nr. 27 af 13. januar 2020.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information