amu i etablering og pleje af golf- og idrætsbaner (ude)
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Etablering og pleje af golf- og idrætsbaner (ude)

På områdets kurser specialiserer du dig i at anlægge og pleje golfbaner, boldbaner og andre udendørs idrætsanlæg.

Fakta

Navn:
Etablering og pleje af golf- og idrætsbaner (ude)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2876

Du lærer om design og opbygning af baner, fx greens, teesteder, vandmiljøer m.m., og du lærer at anvende ny teknologi til at vedligeholde baner og anlæg på en bæredygtig og klimavenlig måde.

Kurserne henvender sig til faglærte, fx greenkeepere og groundsmen, men også til ufaglærte medarbejdere. Du kan arbejde med golfbaner og boldbaner, men også med kunstbaner, atletikanlæg, tennisbaner, hockeybaner, parkouranlæg mv.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Området Etablering og pleje af golf- og idrætsbaner (ude) giver kompetencer inden for:

  • Etablering og pleje af udendørs golf- og idrætsanlæg
  • Klima og bæredygtighed på udendørs golf- og idrætsanlæg
  • Kommunikation, samarbejde og økonomi - udendørs golf- og idrætsanlæg
  • Maskinteknik på udendørs golf- og idrætsanlæg
  • Plantebeskyttelse på udendørs golf- og idrætsanlæg

Kurserne udbydes af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Etablering og pleje af golf- og idrætsbaner (ude) omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Mejeri- og jordbrug.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Etablering og pleje af golf- og idrætsbaner (ude) er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Se også Mejeri og jordbrugs kurser på AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Etablering af indkørsler i belægningssten og flise
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Opbygning af kampestensmure
Nivellering og afsætning af grønne og grå anlæg
Etablering af betontrapper og støttemure i haveanl
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.
Anlæg i betonsten, buede linier
Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner
Træpleje og sundhedsforhold
Anlæg i beton-, natursten og træ
Anlæg i natursten, træ og vand
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
Værkstedsteknik, gartnerområdet
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
Træer og buske om sommeren
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Anvendelse af motorsav 1
Betjening af minidumpere og motorbører
Betjening af minigravere og minilæssere
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Træpleje og vækstudvikling
Træpleje og livsbetingelser
Grundlæggende faglig matematik
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Planteliv, økologi og miljølære
Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Vedligeholdelse af "grønne" maskiner
Grundlæggende anlægsteknik
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Beskæring 2
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Beskæring af træer og blandede beplantninger
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Samarbejde i teams
Beskæring 1
Maskinteknologi - ajourføring inden for grøn pleje
Beskæringsprincipper prydtræer/buske - ajourføring
Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat
Komplicerede anlæg for anlægsgartnere
Udgravning og afstivning i haver og lign. arealer
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information