Kursus

Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.

I uddannelsen arbejder deltagerne med at identificere og beskære træer og buske i vintertilstand og vedligeholde beskæringsværktøj og - redskaber, samt udarbejde et plejeprogram indeholdende arbejdsbeskrivelser.

Fakta

Navn:
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
20,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2879
Fagkode:
42305-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for anlægsgartner - og planteskoleområdet.

Mål

Deltageren kan identificere og beskære træer og buske i vintertilstand og vedligeholde beskæringsværktøj og -redskaber, samt udarbejde et plejeprogram indeholdende arbejdsbeskrivelser under hensyntagen til sikkerhed og miljø samt økonomiske ressourcer.

Varighed

20,0 dage.

Prøve

Der er en skriftlig og mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser