Kursus

Træpleje og sundhedsforhold

I uddannelsen arbejder deltagerne at bedømme sundhedstilstanden på ældre bytræer og beskrive muligheder for forbedring af bytræernes levebetingelser og udføre plejearbejde på større og ældre bytræer.

Fakta

Navn:
Træpleje og sundhedsforhold
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666
Fagkode:
42330-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, planteskolegartner- og skovbrugsområdet. - Uddannelsesbevis fra AMU - uddannelsen: -Træpleje og træbeskæring, trin 1-eller- Tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan, ud fra konkrete større og ældre bytræer, bedømme sundhedstilstanden og beskrive muligheder for behandling og forbedring af bytræernes levebetingelser.Deltageren kan planlægge og udføre plejearbejde på større og ældre bytræer, samt eventuel pege på udefra kommende nødvendig assistance. Deltageren kan i hovedtræk beskrive plejearbejdet i trækroner, især på ældre træer. Deltageren kan vejlede om konkrete større træers overlevelsesmuligheder og farlighed, og kan udarbejde plejeplaner, som tager hensyn til sikkerhed for borgerne, æstetisk- og historisk værdi, og om økologiske og træbiologiske forhold.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus