Vejledning til valg af studie
Artikel

Vejledning om valg af uddannelse og job

I skolen skal dit barn deltage i en række aktiviteter, som sigter på at forberede hende/ham til valget af uddannelsesvej efter skolen.

Nogle aktiviteter foregår i skolens undervisning og andre varetages af vejlederen på dit barns skole. Dit barn vil fx blive udfordret i sit uddannelsesvalg, så hun/han får bredest muligt grundlag at vælge uddannelse på.

Fold alle afsnit ud

Vejledningsaktiviteter for alle

Alle elever skal i løbet af folkeskolens udskoling:

Desuden kan skolen organisere aktiviteter som erhvervspraktik, klassebesøg på virksomheder og uddannelsessteder, gæstelærere fra uddannelser og erhverv med henblik på at hjælpe den unge til at vælge uddannelse.

Ikke uddannelsesparat

Er dit barn vurderet ikke-uddannelsesparat, skal vejlederen på skolen sammen med skolen sørge for, at der bliver iværksat en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats i forbindelse med skolefagene eller med vejledningen. Bl.a. kan dir barn som et led i indsatsen, få tilbudt brobygningsforløb i 9. klasse. Går barnet på efterskole, er det efterskolen, der sørger for indsatsen.

Desuden kan der i visse tilfælde være mulighed for, at dit barn får en mentor i overgangen fra 9. eller 10. klasse til ungdomsuddannelse.

10. klasse

10. klasse har i særlig grad fokus på den unges uddannelsesafklaring, og undervisningen tager udgangspunkt i uddannelsesplanen. Her skal dit barn:

I 10. klasse skal den unge endvidere tilbydes vejledning i forbindelse med uddannelsesplanen, valgfag rettet mod uddannelse og job og mulighed for at få en mentor i overgangen til ungdomsuddannelse, hvis det er nødvendigt.

Vælger den unge eud10 (erhvervsrettet 10. klasse), skal hun/han deltage i brobygning i 6 uger. Eud10 er målrettet både unge, der ønsker erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelse, og unge, der er uafklarede mht. valg af ungdomsuddannelse.

Uddannelse og job – et obligatorisk emne

Fra 0. til 9. klasse er det skolens opgave at sørge for, at dit barn får et grundlæggende kendskab til uddannelser, erhverv og arbejdsmarked. Denne opgave varetages bl.a. i det obligatoriske emne Uddannelse og Job, som skolen tilrettelægger i samarbejde med vejlederen på skolen. Går dit barn på efterskole, tilrettelægger efterskolen i 8. - 10. klasse undervisningen inden for området.

I Uddannelse og Job skal dit barn udfordres på sit valg af uddannelse.

Dit barn skal have så bredt et grundlag som muligt for at vælge ungdomsuddannelse og videre uddannelsesvej. Derfor får hun/han viden om alle erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser og de muligheder for job og videre uddannelse, der åbner sig derefter.

På den måde kan dit barn få nogle nye perspektiver på sine fremtidsønsker og reflektere over flere forskellige uddannelsesveje, der kunne være relevante.

Samtidig bruger dit barn Uddannelse og Job til at overveje egne interesser, styrkesider og evner og hvilke ungdomsuddannelser, disse peger frem i mod.

Uddannelse og Job er derfor et væsentligt fundament, når barnet skal foretage et kvalificeret valg af uddannelse og erhverv.

Vejledning i folkeskolen

Som elev i folkeskolen og i 10. klasse møder dit barn vejledere fra Den kommunale ungeindsats.Vejledningen foregår på den enkelte skole i samarbejde med både lærere og forældre.

Både du og dit barn har derudover mulighed for at kontakte eVejledning. Her tilbydes individuel vejledning til alle via telefon, e-mail, chat og Facebook. Gruppebaseret vejledning i form af elevchats og forældrekurser kan også tilbydes. Se Digitale oplæg, workshops og fælleschat.

De unges behov for vejledning er forskellig. Nogle har brug for en vejledningssamtale, andre for flere samtaler for at afklare problemstillinger og få hjælp til at se nye perspektiver og mål. Andre igen får via praktik- og brobygningsforløb eller andre vejledningsaktiviteter erfaringer, der styrker uddannelsesparatheden.

Vejlederen på dit barns skole samarbejder med skolens lærere om at tilrettelægge de aktiviteter, dit barn skal tage del i for at få et forsvarligt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse.

Nogle aktiviteter omfatter alle elever, fx kollektiv vejledning, vejledning i brug af UddannelsesGuiden, introduktionskurser til ungdomsuddannelser samt aktiviteter i forbindelse med emnet Uddannelse og Job.

Andre aktiviteter som fx individuelle vejledningssamtaler, gruppebaseret vejledning og brobygningsforløb retter sig specifikt mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Vejlederen på skolen sørger for, at der bliver tilrettelagt en målrettet vejledningsindsats for disse elever i 8. 9. eller 10. klasse.

Endvidere vejleder Den kommunale ungeindsats alle unge under 25 år, som ikke er enten i fuldtidsbeskæftigelse, i gang med eller færdige med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse efter 10. klasse.

Alle kan henvende sig til Den kommunale ungeindsats for at høre, om de er i målgruppen for vejledning.

Vejledning i efterskolen

Alle efterskoler tilbyder vejledning. Går dit barn på efterskole, vil han/hun undervejs i sit forløb blive vejledt på skolen. Læs mere om Vejledning i efterskolen.

Kontakt Den kommunale ungeindsats

På siden om Vejledning gennem Den kommunale ungeindsats (KUI) kan du finde link til kommunernes egne hjemmesider, hvor du kan kontakte det center, som står for vejledningen i dit barns hjemkommune.

Kontakt eVejledning

Uanset om dit barn er vurderet uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat, kan du kontakte eVejledning. Du kan også kontakte eVejledning med generelle spørgsmål om uddannelser, erhverv, uddannelsesplan og ansøgning.

Vil du tale med en vejleder?

Kontakt vejlederen på dit barns skole eller Den kommunale ungeindsats i din kommune, hvis:

  • Dit barn er vurderet ikke-uddannelsesparat
  • Dit barn endnu ikke er blevet vurderet
  • Dit barn er gået ud af skolen og er under 18 år

Hvis dit barn er blevet vurderet uddannelsesparat, kan du kontakte eVejledning.