Vejledning til valg af studie
Artikel

Vejledning om valg af uddannelse og job

I skolen skal dit barn deltage i en række aktiviteter, som sigter mod at forberede hende/ham til valget af uddannelsesvej efter skolen.

Nogle aktiviteter foregår i skolens undervisning og andre varetages af vejlederen på dit barns skole. Vejledningen skal give dit barn et godt grundlag at vælge uddannelse ud fra.

Fold alle afsnit ud

Vejledningsaktiviteter for alle

Alle elever skal i løbet af folkeskolen deltage i følgende:

 • introduktionskursus til mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (i 8. klasse)
 • undervisningen i det obligatoriske emne Uddannelse og Job (i 0.- 9. klasse)
 • kollektiv vejledning på klassen (i 7. – 9. klasse)

Derudover skal alle elever:

 • arbejde med elevplanen i 8. og 9. klasse
 • udarbejde en endelig uddannelsesplan i 9. og 10. klasse

Desuden kan skolen organisere aktiviteter som erhvervspraktik, klassebesøg hos virksomheder og uddannelsessteder ol. for at give de unge inspiration til valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere om elevplanen i 8. og 9. klasse

Læs mere om uddannelsesplanen i 9. og 10. klasse

Ikke-uddannelsesparat

Er dit barn vurderet ikke-uddannelsesparat, skal vejlederen på skolen sammen med skolen sørge for, at der bliver iværksat en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats i forbindelse med skolefagene eller med vejledningen. Bl.a. får dit barn individuel vejledning og kan blive tilbudt brobygningsforløb i 9. klasse. Går dit barn på efterskole, er det efterskolen, der sørger for indsatsen.

Desuden kan der i visse tilfælde være mulighed for, at dit barn får en mentor i overgangen fra 9. eller 10. klasse til ungdomsuddannelse.

Læs mere om ikke-uddannelsesparat i 8. klasse

Læs mere om ikke-uddannelsesparat i 9. klasse

10. klasse

I 10. klasse er der fokus på den unges valg af ungdomsuddannelse, og undervisningen tager udgangspunkt i uddannelsesplanen. Her skal dit barn:

 • Deltage i brobygningsforløb eller kombinationer af brobygning og erhvervspraktik
 • Lave en selvvalgt opgave om uddannelse og job (OSO)
 • Arbejde med sin uddannelsesplan

I 10. klasse kan den unge få vejledning i forbindelse med arbejdet med uddannelsesplanen.

Han/hun kan også tage valgfag rettet mod uddannelse og job, og endelig har man mulighed for at få en mentor i overgangen til ungdomsuddannelse, hvis det er nødvendigt.

Læs mere om 10. klasse

Læs mere om brobygning

Læs mere om OSO

Vælger den unge eud10 (erhvervsrettet 10. klasse), skal hun/han deltage i brobygning i 6 uger. Eud10 er både målrettet unge, der gerne vil fortsætte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, og unge, der er ikke er afklarede mht. valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere om eud10

Uddannelse og job

Fra 0. til 9. klasse får eleverne undervisning i det obligatoriske emne Uddannelse og Job, som indgår i et eller flere af de obligatoriske fag i skolen. Formålet er, at eleverne får et grundlæggende kendskab til uddannelser, erhverv og arbejdsmarked.

Dit barn skal have så bredt et grundlag som muligt at vælge ungdomsuddannelse ud fra og videre uddannelsesvej. Derfor får hun/han viden om alle erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser og de muligheder for job og videre uddannelse, der åbner sig derefter.

Samtidig bruger dit barn Uddannelse og Job til at tænke over sine egne interesser, styrkesider og evner, og hvilke ungdomsuddannelser disse peger frem i mod.

Vejledning i folkeskolen

Som elev i folkeskolen og i 10. klasse møder dit barn vejledere fra Den kommunale ungeindsats. Vejledningen foregår på den enkelte skole i samarbejde med både lærere og forældre.

Vejlederen på dit barns skole samarbejder med skolens lærere om at tilrettelægge de aktiviteter, dit barn skal tage del i for at få et godt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse.

Nogle aktiviteter omfatter alle elever, fx kollektiv vejledning, vejledning i brug af UddannelsesGuiden, introduktionskurser til ungdomsuddannelser samt aktiviteter i forbindelse med emnet Uddannelse og Job.

Andre aktiviteter som fx individuelle vejledningssamtaler, gruppebaseret vejledning og brobygningsforløb retter sig specifikt mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Vejlederen på skolen sørger for, at der bliver tilrettelagt en målrettet vejledningsindsats for disse elever i 8. 9. eller 10. klasse.

Både du og dit barn har også mulighed for at kontakte eVejledning. Her kan I få vejledning via telefon, mail, chat og Facebook. Evejledning afholder også digitale møder for forældre til unge i 8.,9. og 10. klasse.

Læs mere om eVejledning

Læs mere om Den kommunale ungeindsats

Vejledning i efterskolen

Alle efterskoler tilbyder vejledning. Går dit barn på efterskole, vil han/hun undervejs i sit forløb blive vejledt på skolen.

Læs mere om Vejledning i efterskolen

Vil du tale med en vejleder?

Kontakt vejlederen på dit barns skole eller Den kommunale ungeindsats i din kommune, hvis:

 • Dit barn er vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Dit barn endnu ikke er blevet vurderet
 • Dit barn er gået ud af skolen og er under 18 år

Hvis dit barn er blevet vurderet uddannelsesparat, kan du kontakte eVejledning.

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?

Deltag i digitale oplæg for forældre fra den 29. august.