Vejledning til valg af studie
Artikel

Vejledning om valg af uddannelse og job

I skolen skal dit barn deltage i en række aktiviteter, som sigter mod at forberede hende/ham til valget af uddannelsesvej efter skolen.

Nogle aktiviteter foregår i skolens undervisning og andre varetages af vejlederen på dit barns skole. Dit barn vil her møde vejledere fra Den kommunale ungeindsats (KUI). 

Vejledningen omfatter alle elever. For nogle elever tilrettelægges derudover en særlig vejledningsindsats.

Vejledningen skal give dit barn et godt grundlag at vælge uddannelse ud fra og vil foregå i samarbejde med både lærere og forældre. 

Fold alle afsnit ud

Vejledningsaktiviteter for alle

Alle elever skal i løbet af folkeskolen deltage i følgende:

  • Introduktionskursus til mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (i 8. klasse)
  • Undervisning i det obligatoriske emne Uddannelse og Job (i 0.- 9. klasse)
  • Kollektiv vejledning på klassen (i 7. – 9. klasse)
  • Arbejdet med studievalgsportfolioen (i 8. – 10. klasse)
  • Vejledning i brug af UddannelsesGuiden

Desuden kan skolen organisere aktiviteter som erhvervspraktik, klassebesøg hos virksomheder og uddannelsessteder ol. for at give de unge inspiration til valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere om vejledningsaktiviteterne:

Særlig vejledningsindsats

Er dit barn ikke vurderet uddannelsesparat til sin ønskede uddannelse, skal vejlederen på skolen sammen med skolen sørge for, at der bliver iværksat en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats i forbindelse med skolefagene eller med vejledningen.

Det gælder også, hvis dit barn er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter mv. end gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser.

Ud over den kollektive vejledning vil dit barn bl.a. få individuel eller gruppebaseret vejledning.

Brobygning i 9. klasse

Er dit barn vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter end gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser, eller har hun/han brug for mere afklaring i forhold til sit valg af uddannelse, kan dit barn komme i brobygningsforløb i 9. klasse.

Kontaktperson

I særlige tilfælde kan dit barn få en kontaktperson under kontaktpersonordningen (8. - 10. klasse). Ordningen er målrettet elever, der af personlige eller sociale årsager har brug for støtte. Tal med vejlederen på dit barns skole eller med Den kommunale ungeindsats (KUI) i din kommune.

Læs mere om den særlige skole- og vejledningsindsats:

10. klasse

I 10. klasse er der fokus på den unges valg af ungdomsuddannelse, og undervisningen tager udgangspunkt i den unges uddannelsesplanlægning. Her skal dit barn:

  • Deltage i brobygningsforløb eller kombinationer af brobygning og erhvervspraktik
  • Lave en selvvalgt opgave om uddannelse og job (OSO)
  • Arbejde med sin uddannelsesplanlægning

I 10. klasse kan den unge få vejledning i forbindelse med arbejdet med uddannelsesplanlægningen.

Han/hun kan også tage valgfag rettet mod uddannelse og job, og endelig har man mulighed for at få en kontaktperson i overgangen til ungdomsuddannelse, hvis det er nødvendigt.

Eud10

Vælger den unge eud10 (erhvervsrettet 10. klasse), skal hun/han deltage i brobygning i 6 uger. Eud10 er både målrettet unge, der gerne vil fortsætte på en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, og unge, der er ikke er afklarede mht. valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere i artiklerne om:

Uddannelse og job

Fra 0. til 9. klasse får eleverne undervisning i det obligatoriske emne Uddannelse og Job, som indgår i et eller flere af de obligatoriske fag i skolen. Formålet er, at eleverne får et grundlæggende kendskab til uddannelser, erhverv og arbejdsmarked.

Dit barn skal have så bredt et grundlag som muligt at vælge ungdomsuddannelse ud fra. Derfor får hun/han viden om erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser og de muligheder for job og videre uddannelse, der åbner sig derefter.

Samtidig bruger dit barn Uddannelse og Job til at tænke over sine egne interesser, styrkesider og evner, og hvilke ungdomsuddannelser disse peger frem i mod.

Kontakt til vejledere

Dit barn og du som forælder har mulighed for at kontakte en vejleder, hvis I har spørgsmål eller brug for afklaring.

Vejlederen på skolen eller i kommunen

Som elev i folkeskolen og i 10. klasse kan I kontakte vejlederen på dit barns skole eller en vejleder i Den kommunale ungeindsats (KUI). 

eVejledning via telefon, mail mv.

I har også mulighed for at kontakte eVejledning. Her kan I få vejledning via telefon, mail, chat og Facebook. eVejlederne afholder også digitale møder for forældre til unge i 8., 9. og 10. klasse.

Vejledning i efterskolen

Alle efterskoler tilbyder vejledning. Går dit barn på efterskole, vil han/hun undervejs i sit forløb blive vejledt på skolen.

Læs mere om vejledning i efterskolen

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?