elever i grundskolen, efterskole
Artikel

Vejledning i efterskolen

Alle efterskoler tilbyder vejledning i uddannelse og job ligesom i folkeskolen. Går den unge på efterskole, vil han/hun undervejs i sit forløb blive vejledt på skolen.

Efterskoleeleven bliver uddannelsesparathedsvurderet af efterskolen, som også hjælper til i ansøgningsprocessen til en ungdomsuddannelse eller en anden aktivitet. På den enkelte efterskoles hjemmeside kan du orientere dig om, hvordan vejledningen er tilrettelagt, hvilke vejledningsaktiviteter, der udbydes og hvem, der er efterskolens vejledere.

Fold alle afsnit ud

Efterskolernes vejledning og værdier

Efterskolerne har en særlig form for vejledning, som kaldes integreret vejledning. Det betyder, at vejledningen bliver en indarbejdet del af forskellige aktiviteter på efterskolen. 

Det kan fx være i forbindelse med virksomhedsbesøg eller som en del af fælles aktiviteter på skolen, fx foredrag. Det kan også være som en mulighed for at tale med vejlederen i mere uformelle situationer i dagligdagen.  

De fleste efterskoler har deres egne vejledere ansat, som står for vejledningen i samarbejde med skolens lærere. Det er dog også muligt, at efterskolen kan tilkøbe vejlederydelsen i den kommune, den er beliggende i. 

Læs mere på Efterskoleforeningens hjemmeside:

Uddannelsesvejledning i efterskolen (efterskolerne.dk)

Den konkrete vejledning

Vejledningen af den unge i efterskolen foregår ud fra samme bestemmelser og lovgivning som i folkeskolen. Derudover giver efterskolens rammer nogle særlige muligheder for aktiviteter fx i fritiden.

  • I 8. og 9. klasse tilbyder efterskolen undervisning i Uddannelse og Job.
  • I 8. klasse kan efterskolen efter skøn tilbyde eleverne introduktionskurser på ungdomsuddannelserne.
  • I 9. klasse kan efterskolen tilbyde brobygningsforløb til elever, der er vurderet parate til andre uddannelsesaktiviteter end gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser, eller har brug for mere afklaring i forhold til valget af uddannelse.
  • I 10. klasse er brobygningsforløb obligatorisk.

Desuden kan efterskolen organisere forskellige aktiviteter, der kan hjælpe den enkelte elev med at vælge uddannelse. Det kan fx være erhvervspraktik, besøg på eller samarbejde med virksomheder eller skoler, invitere gæstelærere fra uddannelser og erhverv, inddrage forældres eller tidligere elevers uddannelses- og erhvervserfaringer. Spørg på den enkelte efterskole om skolens tilbud.

Læs mere i artiklerne:

Uddannelsesparathedsvurdering

I efterskolens 8., 9. og 10. klasse sættes der naturligt fokus på den unges afklaring og valg af ungdomsuddannelse. Både i skolens undervisning, i vejledningen og i forældresamarbejde er der fokus på at udvikle den unge mod uddannelse.

Han eller hun skal ligesom elever i folkeskolen udarbejde en uddannelsesplan, og efterskolen foretager en uddannelsesparathedsvurdering af den unge. Det er en vurdering af, om den unge har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

På mange efterskoler bliver uddannelsesparathedsvurderingen til i samarbejde mellem vejledere, faglærere og kontaktlærere. Dermed udnytter efterskolen sin mulighed for at opnå et indgående kendskab til eleven.

De fleste efterskoler inviterer til forældresamarbejde og skole/hjem-samtaler i forbindelse med vurderingen. Spørg på den enkelte efterskole, hvordan vejledningsarbejdet er tilrettelagt.

Læs mere i artiklerne:

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?