elever i grundskolen, efterskole
Artikel

Vejledning i efterskolen

Alle efterskoler tilbyder vejledning ligesom Ungdommens Uddannelsesvejledning. Går den unge på efterskole, vil han/hun undervejs i sit forløb blive vejledt på skolen.

Efterskoleeleven bliver uddannelsesparathedsvurderet af efterskolen, som også hjælper til i ansøgningsprocessen til en ungdomsuddannelse eller en anden aktivitet. På den enkelte efterskoles hjemmeside kan du orientere dig om, hvordan vejledningen er tilrettelagt, hvilke vejledningsaktiviteter, der udbydes og hvem, der er efterskolens vejledere.

Fold alle afsnit ud

Efterskolernes vejledning og værdier

Efterskolerne har et fælles udgangspunkt for vejledningen på de enkelte efterskoler – et fælles syn på, hvordan vejledningen skal foregå.

Vejledningen indgår som en integreret del af efterskolens arbejde med at danne og uddanne eleverne til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre. Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte og er en proces, der har det formål at gøre ham/hende livsduelig og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

Hvad skal de unge lære undervejs i vejledningen på efterskolen?

Vejledningsprocessen på efterskolen skaber mulighed for, at unge udvikler evner, kompetencer og holdninger og bliver bevidste om forhold, der er vigtige for deres karrierevalg. De styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe det bedst mulige valg af ungdomsuddannelse og evt. senere videregående uddannelse.

Rum, rammer og samarbejde

Vejledningen udnytter efterskolens særlige rum, der giver mulighed for en bred vifte af forskellige vejledningsaktiviteter i fællesskabet og individuelt.

Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre og eksterne samarbejdspartnere.

Den konkrete vejledning

Vejledningen af den unge i efterskolen foregår ud fra samme bestemmelser og lovgivning som i folkeskolen og i 10. klasse i en kommunal skole. Derudover giver efterskolens rammer nogle særlige muligheder for aktiviteter.

I 8. og 9. klasse tilbyder efterskolen undervisning i Uddannelse og Job.

I 8. klasse kan efterskolen efter skøn tilbyde eleverne introduktionskurser på ungdomsuddannelserne.

I 9. klasse kan efterskolen tilbyde brobygningsforløb til elever, der er vurderet ikke uddannelsesparat i 8. klasse og kan have gavn af et forløb for at blive afklaret om muligheden for én eller flere uddannelser.

I 10. klasse er brobygningsforløb obligatorisk.

Desuden kan efterskolen organisere forskellige aktiviteter, der kan hjælpe den enkelte elev med at vælge uddannelse. Det kan fx være erhvervspraktik, besøg på eller samarbejde med virksomheder eller skoler, invitere gæstelærere fra uddannelser og erhverv, inddrage forældres eller tidligere elevers uddannelses- og erhvervserfaringer. Spørg på den enkelte efterskole om skolens tilbud.

Uddannelsesparathedsvurdering, vejledning og forældresamarbejde

I efterskolens 8., 9. og 10. klasse sættes der naturligt fokus på den unges afklaring og valg af ungdomsuddannelse. Både i skolens undervisning, i vejledningen og i forældresamarbejde er der fokus på at udvikle den unge mod uddannelse. Han eller hun skal ligesom elever i folkeskolen udarbejde en uddannelsesplan, og efterskolen foretager en uddannelsesparathedsvurdering af den unge. Det er en vurdering af, om den unge har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

På mange efterskoler bliver uddannelsesparathedsvurderingen til i samarbejde mellem vejledere,  faglærere og kontaktlærere. Dermed udnytter efterskolen sin mulighed for at opnå et indgående kendskab til eleven.

De fleste efterskoler inviterer til forældresamarbejde og skole/hjem-samtaler i forbindelse med vurderingen. Spørg på den enkelte efterskole, hvordan evaluerings- og vejledningsarbejdet er tilrettelagt.

Efterskolen, eleven og forældrene arbejder også sammen om at lave uddannelsesplanen, der bruges som ansøgning til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet.