Artikel

Introduktionskurser i 8. klasse

Elever i folkeskolens 8. klasse skal på introduktionskursus til mindst en ungdomsuddannelse.

I 8. klasse kommer elever i folkeskolen på introduktionskursus på mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse (htx og hhx). Derudover kan der være introduktionskurser til almen gymnasial ungdomsuddannelse. Introduktionskurserne skal være med til at give den unge et godt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse.

I andre skoleformer bestemmer skolens leder, om eleverne skal deltage i introduktionskurser.

Fold alle afsnit ud

Formålet med introduktionskursus

På introduktionskursus deltager dit barn i undervisning og vejledning på uddannelsesstedet og får indblik i hverdagen og i, hvilke krav der stilles på en ungdomsuddannelse.

De obligatoriske introduktionskurser varer fem skoledage samlet eller spredt hen over skoleåret. Ofte består introduktionskurset af forløb på to forskellige ungdomsuddannelser.

Introduktionskurset skal bidrage til, at dit barn bliver afklaret og motiveret for at vælge en ungdomsuddannelse.

Før og efter introduktionskurser

Introduktionskurset er et led i forberedelsen til at vælge en ungdomsuddannelse. Det er vigtigt, at dit barn på forhånd har viden om den uddannelse, som hun/han skal besøge. Det giver en bedre oplevelse, når den unge har klare forventninger og er godt forberedt.

I skolen arbejder eleverne med at forberede og samle op på deres introduktionskurser. Det sker i forbindelse med undervisningen i Uddannelses og Job samt i den kollektive vejledning.

I både forberedelsen og efterbehandlingen er der lagt vægt på, at elevernes valg af ungdomsuddannelse bliver udfordret. Formålet er at gøre det muligt for eleverne at træffe et valg af ungdomsuddannelse på et oplyst og kvalificeret grundlag.

For mange elever er det første gang, de oplever en ungdomsuddannelse indefra, og som forælder kan du derfor opleve, at introduktionskurserne sætter skub i refleksioner og samtaler - også hjemme - om dit barns uddannelses- og fremtidsmuligheder.

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?