Artikel

Introduktionskurser i 8. klasse

I 8. klasse skal alle folkeskolens og ungdomsskolens elever på introduktionskursus til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse.

Derudover kan der være introduktionskurser til almen gymnasial ungdomsuddannelse. Det skal være med til at give den unge et godt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse. I andre skoleformer bestemmer skolens leder, om eleverne skal deltage i introduktionskurser.

Fold alle afsnit ud

Formålet med introduktionskursus

På introduktionskursus deltager dit barn i undervisning og vejledning på uddannelsesstedet og får indblik i hverdagen og i, hvilke krav der stilles på en ungdomsuddannelse.

De obligatoriske introduktionskurser varer fem skoledage samlet eller spredt hen over skoleåret. Ofte består introduktionskurset af forløb på to forskellige ungdomsuddannelser.

Introduktionskurset skal bidrage til, at dit barn bliver afklaret og motiveret for at vælge en ungdomsuddannelse.

Det giver dit barn et grundlag for overvejelser om valg af uddannelse.

Før og efter introduktionskurser

Introduktionskurset er et led i forberedelsen til at kunne vælge en ungdomsuddannelse. Det er vigtigt, at dit barn på forhånd har viden om den uddannelse, som hun/han skal besøge. Det giver en bedre oplevelse, når den unge har klare forventninger og er godt forberedt.

Skolens leder sørger i samarbejde med vejlederen på skolen for, at introduktionskurserne bliver forberedt og efterbehandlet. I både forberedelsen og efterbehandlingen er der lagt vægt på, at elevernes valg af ungdomsuddannelse bliver udfordret. Formålet er at gøre det muligt for eleverne at træffe et valg af ungdomsuddannelse på et oplyst og kvalificeret grundlag.

Undervisningen i folkeskolens obligatoriske emne Uddannelse og Job skal sammen med den kollektive vejledning understøtte forberedelse og efterbehandling af forløbene.

For mange elever er det første gang, at de får en praksisoplevelse med den fremtidige uddannelsesverden, og som forælder kan du derfor opleve, at introduktionskurserne sætter skub i mange drøftelser - også hjemme - om dit barns tanker om uddannelse og fremtidsmuligheder.

Studievalgsportfolio

Dit barn samler sine erfaringer fra introduktionskurset i sin studievalgsportfolio. Studievalgsportfolien skal vedhæftes ansøgningen til ungdomsuddannelse i 9. eller 10. klasse.

Læs mere i Studievalgsportfolio

Har du brug for vejledning?

Kontakt vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt den kommunale ungeindsats.

Aflysning på grund af COVID-19

Introduktionskurser med fysisk fremmøde aflyses fra og med senest den 29. oktober 2020.