Artikel

Uddannelsesparat i 9. klasse

Er dit barn blevet vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, vil han/hun også blive betragtet som uddannelsesparat i 9. klasse. Hvis barnets karakterer eller forudsætninger ændrer sig, kan det dog ændrer vurderingen af barnets uddannelsesparathed.

I løbet af 9. klasse skal dit barn tage den endelige beslutning om, hvilken ungdomsuddannelse eller 10. klasse han/hun vil søge optagelse på, eller hvilke andre aktiviteter han/hun vil i gang med efter skolen.

Som forælder har du ansvaret for, at dit barn gør sin ansøgning på Optagelse.dk færdig og underskriver og dermed afsender den inden 1. marts.

Fold alle afsnit ud

Valget af ungdomsuddannelse

Dit barn er vurderet uddannelsesparat til en eller flere typer ungdomsuddannelse og har måske en ide om, hvad han/hun ønsker at starte på efter 9. klasse.

Men der kan også være muligheder i uddannelsessystemet, som han/hun endnu ikke er klar over.

Hvis dit barn er vurderet uddannelsesparat til den type ungdomsuddannelse, som han/hun ønsker, vil barnet deltage i kollektiv vejledning i løbet af efteråret i 9. klasse.

Hvis barnet er vurderet ikke-uddannelsesparat til den type ungdomsuddannelse, barnet ønsker, vil han/hun få individuel hjælp af vejlederen på skolen.

Som hjælp til at lære mulighederne at kende og finde en vej, der passer dit barn bedst, kan I bruge UddannelsesGuiden (ug.dk) og eVejledning. Derudover inviterer mange skoler til Åbent Hus, ligesom der arrangeres uddannelsesmesser flere steder i landet.

Brug ug.dk:

Brug eVejledning:

Åbent Hus på uddannelsesinstitutionerne: 

  • Tag til Åbent Hus på uddannelsesinstitutionerne eller besøg en uddannelsesmesse. Find arrangementer i ug.dk.
  • Erhvervsskolernes og de gymnasiale uddannelsers egne hjemmesider kan også give et godt indblik i uddannelserne.

Hvis dit barns uddannelsesparathed ændrer sig

I december måned får dit barn de første standpunktskarakterer i 9. klasse. Hvis der er sket et fald i karaktererne, så barnet ikke længere opfylder kriterierne for at være fagligt uddannelsesparat, vil vejlederen på skolen få besked. Vejlederen vil også få besked, hvis dit barns personlige eller sociale forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning.

Vejlederen vil så lave en helhedsvurdering af, om dit barn er uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat.

For at opfylde kriteriet for at være fagligt uddannelsesparat i 9. klasse, skal gennemsnittet af din barns standpunktskarakterer være:

  • Til eud/eux: 2,0 i gennemsnit af både dansk- og matematik
  • Til hf-uddannelse: 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer
  • Til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer

Hvis resultatet er, at dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat til en eller flere typer ungdomsuddannelser, vil dit barn få skriftlig besked med en begrundelse.

Hvis barnet vurderes ikke-uddannelsesparat til den type ungdomsuddannelse, han/hun ønsker, vil vejlederen beslutte sammen med skolen, hvilken indsats de skal sætte i gang for at hjælpe dit barn til igen at blive uddannelsesparat.

Dit barn vil få hjælp af vejlederen frem mod tilmeldingen til ungdomsuddannelse d. 1. marts og helt frem til den endelige uddannelsesparathedsvurdering i juni, hvis barnet har behov for det.

Læs mere i Ikke uddannelsesparat i 9. klasse.

1. marts - frist for ansøgning

Senest 1. marts skal du være klar til at underskrive og dermed afsende dit barns ansøgning på Optagelse.dk.

Det er en god ide at begynde at udfylde ansøgningen i god tid. Det kan I gøre allerede i løbet af januar.

Læs om ansøgningen i Ansøgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse.

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn søger om optagelse på en ungdomsuddannelse senest 1. marts, men får først sine afsluttende standpunktskarakterer i maj-juni.

Her skal de afsluttende standpunktskarakterer holde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat til den ønskede uddannelse, altså:

  • Til eud/eux: 2,0 i gennemsnit af både dansk og matematik 
  • Til hf-uddannelse: 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer
  • Til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer

Derudover skal dit barn også have personlige og sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til en eller flere typer ungdomsuddannelse, vil I få skriftlig besked med en begrundelse for vurderingen. 

Hvis barnet vurderes ikke-uddannelsesparat til den type ungdomsuddannelse, han/hun ønsker, vil I vil få hjælp og vejledning af vejlederen på skolen. I kan henvende jer til vejlederen på dit barns skole, hvis I står i denne situation.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. klasse, skal dit barn også opfylde adgangskravene til uddannelsen.

Læs om Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

COVID-19 og uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse

På grund af COVID-19 rykkes elevernes afsluttende standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurdering i 2020 til midt i juni.

De afsluttende standpunktskarakterer vil komme til at gælde som prøvekarakterer.

Klik og læs mere på ministeriets spørgsmål/svar om skole og COVID-19.

Du kan få vejledning på skolen eller af en eVejleder.

Covid19