Artikel

Valg af uddannelse i 9. klasse

I løbet af 9. klasse skal dit barn tage en beslutning om, hvilken ungdomsuddannelse eller 10. klasse han/hun vil søge optagelse på, eller hvilke andre aktiviteter han/hun vil i gang med efter skolen.

Er dit barn blevet vurderet uddannelsesparat, har du som forælder ansvaret for, at dit barn gør sin ansøgning på Optagelse.dk færdig. I skal skrive den under inden 1. marts. 

Er barnet vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, vil han/hun også blive betragtet som uddannelsesparat i 9. klasse. Hvis barnets karakterer eller forudsætninger ændrer sig, kan det dog ændre vurderingen.

Fold alle afsnit ud

Valget af ungdomsuddannelse

Dit barn er måske vurderet uddannelsesparat til en eller flere typer ungdomsuddannelse og har en ide om, hvad han/hun ønsker at starte på efter 9. klasse.

Men der kan også være muligheder for uddannelse, som han/hun endnu ikke er klar over. Dit barn vil få vejledning sammen med sine klassekammerater i skolen. Det sker i løbet af efteråret i 9. klasse.

Brug ug.dk

I UG-temaet Introduktion til ungdomsuddannelserne kan dit barn og du som forælder finde inspiration og råd og blive klogere på uddannelsessystemet.

I temaerne om erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse kan I blive klogere på mulighederne inden for de to kategorier af ungdomsuddannelse.

Besøg uddannelserne

I kan også tage til Åbent Hus på uddannelsesinstitutionerne eller besøge en uddannelsesmesse. 

Se ug.dk´s kalender med arrangementer

Læs mere

Se temaerne:

Hvis dit barns uddannelsesparathed ændrer sig

I december måned får dit barn de første standpunktskarakterer i 9. klasse. Hvis der er sket et fald i karaktererne, så barnet ikke længere opfylder kriterierne for at være fagligt uddannelsesparat, eller hvis barnets personlige eller sociale forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning, vil vejlederen lave en helhedsvurdering af dit barns uddannelsesparathed.

Hvis vurderingen angår den type ungdomsuddannelse, barnet ønsker, vil vejlederen og skolen sætte en indsats i gang. Den skal hjælpe dit barn til igen at blive uddannelsesparat.

Læs om at blive uddannelsesparat i 9. klasse

1. marts - frist for ansøgning

Senest 1. marts skal du være klar til at underskrive dit barns ansøgning på Optagelse.dk. Det er en god ide at begynde at udfylde ansøgningen i god tid. 

Læs om ansøgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse.

Den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering

1. marts er fristen for at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse. Men dit barn får først sine afsluttende standpunktskarakterer i maj-juni. Her skal de afsluttende standpunktskarakterer opfylde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat til den ønskede uddannelse:

  • Til eud/eux: 2,0 i gennemsnit af både dansk og matematik
  • Til hf-eksamen: 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer
  • Til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer 

Derudover skal dit barn også have personlige og sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Hvis der er en eller flere ungdomsuddannelser, som dit barn ikke kan vurderes parat til, vil I få skriftlig besked fra skolen med en begrundelse.  

Hvis vurderingen angår den type ungdomsuddannelse, barnet ønsker, vil I vil få hjælp og vejledning af vejlederen på skolen. I kan kontakte vejlederen på dit barns skole, hvis I står i denne situation.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. klasse, skal dit barn også opfylde adgangskravene til uddannelsen.

Læs mere i artiklerne:

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?