Artikel

Uddannelsesparat i 9. klasse

Er dit barn blevet vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, vil han/hun også blive betragtet som uddannelsesparat i 9. klasse. Hvis barnets karakterer eller forudsætninger ændrer sig, kan det dog ændre vurderingen.

I løbet af 9. klasse skal dit barn tage en beslutning om, hvilken ungdomsuddannelse eller 10. klasse han/hun vil søge optagelse på, eller hvilke andre aktiviteter han/hun vil i gang med efter skolen.

Som forælder har du ansvaret for, at dit barn gør sin ansøgning på Optagelse.dk færdig. I skal skrive den under og dermed afsende den inden 1. marts.

Fold alle afsnit ud

Valget af ungdomsuddannelse

Dit barn er vurderet uddannelsesparat til en eller flere typer ungdomsuddannelse. Barnet har måske en ide om, hvad han/hun ønsker at starte på efter 9. klasse.

Men der kan også være muligheder for uddannelse, som han/hun endnu ikke er klar over.

Hvis dit barn er vurderet uddannelsesparat til den type ungdomsuddannelse, som han/hun ønsker, vil barnet få vejledning sammen med sine klassekammerater i skolen. Det sker i løbet af efteråret i 9. klasse.

Brug ug.dk

I kan bruge ug.dk og eVejledning som hjælp til at opdage mulighederne og finde en vej, der passer dit barn bedst.

I kan også tage til Åbent Hus på uddannelsesinstitutionerne eller besøge en uddannelsesmesse. Se ug.dk´s kalender med arrangementer.

Hvis dit barns uddannelsesparathed ændrer sig

I december måned får dit barn de første standpunktskarakterer i 9. klasse. Måske er der sket et fald i karaktererne, så barnet ikke længere opfylder kriterierne for at være fagligt uddannelsesparat. Så vil vejlederen på skolen få besked. Vejlederen vil også få besked, hvis dit barns personlige eller sociale forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning.

Vejlederen vil så lave en helhedsvurdering af, om dit barn er uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat.

For at opfylde kriteriet for at være fagligt uddannelsesparat i 9. klasse, skal gennemsnittet af din barns standpunktskarakterer være:

  • Til eud/eux: 2,0 i gennemsnit af både dansk- og matematik
  • Til hf-eksamen: 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer
  • Til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat til en eller flere typer ungdomsuddannelser, vil dit han/hun få skriftlig besked med en begrundelse.

Hvis vurderingen angår den type ungdomsuddannelse, barnet ønsker, vil vejlederen og skolen sætte en indsats i gang. Den skal hjælpe dit barn til igen at blive uddannelsesparat.

Dit barn vil få hjælp af vejlederen frem mod tilmeldingen til ungdomsuddannelse d. 1. marts og helt frem til den endelige uddannelsesparathedsvurdering i juni, hvis barnet har behov for det.

Læs mere i Ikke uddannelsesparat i 9. klasse.

1. marts - frist for ansøgning

Senest 1. marts skal du være klar til at underskrive og dermed afsende dit barns ansøgning på Optagelse.dk.

Det er en god ide at begynde at udfylde ansøgningen i god tid. Det kan I gøre allerede i løbet af januar.

Læs om ansøgningen i Ansøgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse.

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering

1. marts er fristen for at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse. Men dit barn får først sine afsluttende standpunktskarakterer i maj-juni.

Her skal de afsluttende standpunktskarakterer holde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat til den ønskede uddannelse, altså:

  • Til eud/eux: 2,0 i gennemsnit af både dansk og matematik 
  • Til hf-eksamen: 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer
  • Til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer

Derudover skal dit barn også have personlige og sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til en eller flere typer ungdomsuddannelse, vil I få skriftlig besked med en begrundelse. 

Hvis vurderingen angår den type ungdomsuddannelse, barnet ønsker, vil I vil få hjælp og vejledning af vejlederen på skolen. I kan kontakte vejlederen på dit barns skole, hvis I står i denne situation.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. klasse, skal dit barn også opfylde adgangskravene til uddannelsen.

Læs om Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne