Artikel

Uddannelsesparat i 9. klasse

Hvis dit barn er blevet vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, vil dit barn blive betragtet som uddannelsesparat også i 9. klasse, med mindre hans/hendes karakterer falder.

I løbet af 9. klasse skal I tage den endelige beslutning om, hvilken ungdomsuddannelse eller 10. klasse dit barn skal søge optagelse på, eller hvilke andre aktiviteter han/hun skal i gang med efter skolen.

Når dit barn er vurderet uddannelsesparat, har du som forælder ansvaret for hans/hendes ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse eller tilmelding til andre aktiviteter.

Fold alle afsnit ud

Valget af ungdomsuddannelse

Dit barn er vurderet uddannelsesparat til en eller flere af ungdomsuddannelserne og har måske en ide om, hvad han/hun ønsker at starte på efter 9. klasse.

Men der kan også være muligheder i uddannelsessystemet, som han/hun endnu ikke er klar over.

UU-vejlederen på skolen leverer ikke individuel vejledning til uddannelsesparate unge, men dit barn vil deltage i kollektiv vejledning, leveret af UU, i løbet af efteråret i 9. klasse.

Som hjælp til at lære mulighederne at kende og finde den rigtige vej for dit barn kan I bruge UddannelsesGuiden (ug.dk) og eVejledning. Derudover inviterer mange skoler til Åbent Hus, ligesom der arrangeres uddannelsesmesser flere steder i landet.

Brug ug.dk:

eVejledning:

Åbent Hus på uddannelsesinstitutionerne: 

  • Tag til Åbent Hus på uddannelsesinstitutionerne eller besøg en uddannelsesmesse. Find arrangementer i ug.dk.
  • Erhvervsskolernes og de gymnasiale uddannelsers egne hjemmesider kan også give et godt indblik i uddannelserne.

Hvis dit barns uddannelsesparathed ændrer sig

Senest 1. december får dit barn de første standpunktskarakterer i 9. klasse. Hvis der er sket et markant fald i karakterene siden 8. klasse, kan skolens leder bede UU om at lave en revurdering af hans/hendes uddannelsesparathed. Det samme gælder, hvis dit barns personlige, sociale eller evt. praksisfaglige forudsætninger ændrer sig væsentligt i negativ retning.

Hvis dit barn ønsker en anden type ungdomsuddannelse end i 8. klasse, skal UU også vurdere dit barns parathed til denne.

UU´s revurdering skal være klar senest 15. januar.

Hvis vurderingen resulterer i, at dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat, vil han/hun få hjælp af UU-vejlederen frem mod tilmeldingen til ungdomsuddannelse d. 1. marts.

Læs mere i Ikke uddannelsesparat i 9. klasse.

1. marts

Senest 1. marts skal du være klar til at underskrive dit barns uddannelsesplan på www.optagelse.dk og dermed sende ansøgningen.

Det er en god ide at begynde at udfylde uddannelsesplanen i god tid. Det kan I gøre allerede fra starten af januar.

Læs om uddannelsesplanen og ansøgningen i Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn søger om optagelse på en ungdomsuddannelse senest 1. marts, men får først sine afsluttende standpunktskarakterer senest 1. juni.

Her skal de afsluttende standpunktskarakterer holde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat. Se kriterierne for at blive vurderet uddannelsesparat til gymnasium, hf eller erhvervsuddannelse.

Derudover skal dit barn også have personlige og sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til den endelige uddannelsesparathedsvurdering, vil I få hjælp og vejledning af UU-vejledningen.

I kan henvende jer til UU-vejledningen i dit barns kommune, hvis I står i denne situation.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

For at kunne begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. klasse, skal dit barn endvidere opfylde adgangskravene til uddannelsen. Det betyder bl.a., at han/hun skal bestå folkeskolens afgangseksamen med karakterer, der bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Læs om Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne