Artikel

Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Skal dit barn søge gymnasium, hf, erhvervsuddannelse eller 10. klasse? Læs om ansøgningen her.

Når dit barn går i 9. eller 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat, har du som forælder ansvaret for barnets ansøgning til ungdomsuddannelse. Hvis din barn går i 9. klasse og vil tilmeldes en 10. klasse, er tilmeldingen også dit ansvar.

Her kan I læse om ansøgningen, som udfyldes og sendes senest 1. marts.

Husk, at der er adgangskrav til både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. For at kunne optages direkte på den ungdomsuddannelse, som I har søgt, skal dit barn kunne opfylde adgangskravene ved skoleårets afslutning.

Fold alle afsnit ud

Ansøgning og studievalgsportfolio

Du og dit barn skal udfylde dit barns uddannelsesplan, som også fungerer som ansøgning til ungdomsuddannelse eller tilmelding til 10. klasse.

Uddannelsesplanen/ansøgningen finder I på www.optagelse.dk fra starten af januar. Fra 2. februar kan I gøre ansøgningen færdig, og du kan underskrive den digitalt med NemID. Sidste frist er 1. marts.

Husk at overholde ansøgningsfristen d. 1. marts. Sender I ansøgningen for sent, kan det have betydning for dit barns optagelse på uddannelsen.

Vedhæft studievalgsportfolien

Husk at vedhæfte dit barns studievalgsportfolio til ansøgningen, hvis dit barn søger erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Studievalgsportfolien skal vedhæftes som pdf-fil, inden du underskriver.

Forbered ansøgningen

Det er vigtigt, at I inden fristen 1. marts har overvejet og afklaret dit barns ønsker om ungdomsuddannelse. Når I skal til at udfylde ansøgningen, skal dit barn have taget en række beslutninger. Fx skal dit barn vælge og prioritere sine uddannelsesønsker.

Læs mere i Forbered ansøgningen

Hvilke uddannelser kan dit barn søge?

Dit barn kan søge de typer ungdomsuddannelse, som han/hun blev vurderet uddannelsesparat til. Det kan være erhvervsuddannelse, hf og/eller 3-årig gymnasial uddannelse.

Senest 15. januar kan I kan se i uddannelsesplanen på www.optagelse.dk, hvad barnet er vurderet uddannelsesparat til.

Endelig uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn vil få endnu en uddannelsesparathedsvurdering, efter at I har afsendt ansøgningen. Det er den endelige uddannelsesparathedsvurdering, som dit barn får senest 1. juni. Her skal dit barn leve op til kriterierne for at være uddannelsesparat til den uddannelse, I har søgt. Læs om kriterierne for at være uddannelsesparat til gymnasium, hf og erhvervsuddannelse.

Er dit barn vurderet ikke-uddannelsesparat?

Ønsker dit barn at søge en uddannelse, som han/hun er vurderet ikke-uddannelsesparat til?

Læs mere i Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse for ikke-uddannelsesparate

10. klasse

Går dit barn i 9. klasse, kan han/hun også have 10. klasse i blandt sine uddannelsesønsker.

Dit barn behøver ikke, at være vurderet uddannelsesparat for at få adgang til 10. klasse.

Prioritering af uddannelsesønskerne

I ansøgningen kan dit barn afgive fem uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. Ved et uddannelsesønske forstås en uddannelse kombineret med en uddannelsesinstitution. Ønskerne kan omfatte både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser eller 10. klasse.

Det er vigtigt at tænke over prioriteringen, da den kan få indflydelse på, hvilken uddannelse eller skole, dit barn ender med at blive optaget på. Ansøgningen bliver sendt til det først prioriterede uddannelsesønske.

Efterskole og privatskole

Hvis dit barn skal på efterskole eller privatskole, skal I også sende en ansøgning via www.optagelse.dk. Det gælder også, selvom I allerede har tilmeldt jer efterskolen/privatskolen.

Få hjælp til ansøgningen

På viden.stil.dk finder du en detaljeret instruktion i at udfylde ansøgningen. Instruktionen guider dig igennem alle dele af ansøgningsprocessen både til 10. klasse, erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse.

Se Sådan udfylder I ansøgningen.

Adgangskrav og optagelse

Det er vigtigt, at du og dit barn er opmærksomme på, at der er adgangskrav til ungdomsuddannelserne, som dit barn skal leve op til til sommer.

Adgangskrav skal være opfyldt

For at kunne optages direkte på den type ungdomsuddannelse, som I har søgt, skal dit barn vurders uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering. Derudover skal dit barn bestå folkeskolens afgangseksamen med karakterer, der bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Det kan du læse mere om i artiklerne om Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser og Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Derudover kan du læse om forløbet frem til, at dit barn får endeligt besked om sin optagelse på ungdomsuddannelse i artiklen:

Efter ansøgningen er sendt.

Besked om optagelse

Dit barn først det endelige brev om optagelsen, når skolen har fået dokumentation for, at han/hun opfylder adgangskravene. Det endelige svar kommer altså først, når din søn/datter har afsluttet folkeskolens afgangseksamen eller de afsluttende prøver i 10. klasse.

Læs om forløbet frem til, at dit barn får endeligt besked om sin optagelse ungdomsuddannelse: Efter ansøgningen er sendt.