Artikel

Forberedelse til valg af uddannelse i 8. klasse

I 8. klasse begynder forberedelserne til valg af ungdomsuddannelse i 9. eller 10. klasse.

Dit barn får sine første standpunktskarakterer, og skolen vurderer, om dit barn er parat til ungdomsuddannelse.

Vejledning, introduktionskurser, studievalgsportfolio og uddannelsesparathedsvurdering. Det er alle aktiviteter i 8. klasse, som skal forberede dit barn til valget af ungdomsuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Vejledning og forældremøde

I begyndelsen af skoleåret får eleverne kollektiv vejledning af skolens vejleder.

Som forælder kan du blive inviteret til et informationsmøde og fx høre om introduktionskursus og studievalgsportfolio, begge vigtige arbejdsredskaber for dit barn i 8. klasse. Det er dog forskelligt, hvordan den enkelte skole tilrettelægger informationen.

Introduktionskursus

Dit barn skal i løbet af 8. klasse deltage i introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Det er forskelligt fra skole til skole, hvornår kurserne ligger, og hvordan det tilrettelægges.

Læs om introduktionskurser i 8. klasse

Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse skal dit barn arbejde med sin studievalgsportfolio. I studievalgsportfolioen skal han/hun løbende samle sine overvejelser om valget af ungdomsuddannelse.

Når dit barn i 9. eller evt.10. klasse skal søge ungdomsuddannelse, skal I som en del af arbejdet med studievalgsportfolioen udfylde et afrapporteringsskema. Skemaet skal I vedhæfte ansøgningen.

Læs om studievalgsportfolio

Uddannelsesparathedsvurdering

Skolen og vejlederen laver en vurdering af dit barns forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse eller evt. på en anden uddannelsesaktivitet efter 9. eller 10. klasse.

Der er forskellige typer ungdomsuddannelse, og de kræver forskellige forudsætninger. Vurderingen i 8. klasse vil give dit barn en tidlig vurdering af, hvilke typer han/hun er parat til, og hvilke typer han/hun skal arbejde med at blive parat til.

Dette bliver vurderet

Når skolen vurderer dit barns uddannelsesparathed, sker det på baggrund af dit barns faglige forudsætninger (dvs. standpunktskarakterer.)

Derudover vurderer skolen og vejlederen dit barns:

 • Personlige forudsætninger
 • Sociale forudsætninger
 • Praksisfaglige forudsætninger

Alle fire dele indgår i uddannelsesparathedsvurderingen.

Sådan foregår vurderingen

Dit barn får to vurderinger i løbet af 8. klasse, én om vinteren (december-januar) og én om sommeren (maj-juni). Begge laves i forbindelse med, at skolen giver standpunktskarakterer.

Alle vil få skriftligt svar på resultatet af den første uddannelsesparathedsvurdering. Det vil fremgå af svaret, hvilke typer ungdomsuddannelse, dit barn er vurderet uddannelsesparat til, og hvilke typer han/hun evt. ikke kan vurderes parat til endnu.

Hvis dit barn vurderes parat til alle typer af ungdomsuddannelse

Dit barn skal nu holde sit gode niveau både fagligt, personligt, socialt og evt. praksisfagligt, så han/hun også kan blive vurderet uddannelsesparat i 9. klasse.

Hvis dit barn ikke vurderes uddannelsesparat

Hvis der er én eller flere ungdomsuddannelser, som dit barn ikke vurderes at være parat til, vil I få skriftligt besked med en begrundelse.

Dit barn skal nu afklare sammen med skolen og evt. vejlederen, hvilken eller hvilke typer af ungdomsuddannelse, han/hun ønsker efter 9. eller evt. 10. klasse.

Ønsker dit barn en uddannelse, som han/hun ikke er vurderet parat til, vil skolen og vejlederen sætter gang i en målrettet skole- og vejledingsindsats, der skal hjælpe dit barn til at blive parat. Som forælder vil du få besked.

Parat til andre uddannelsesaktiviteter

Hvis dit barn ikke umiddelbart er parat til nogen ungdomsuddannelse, vil han/hun være parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Det kan fx være 10. klasse, den forberedende grunduddannelse (FGU), en fri fagskole eller beskæftigelse. Skolen vil ikke lave en formel vurdering af, hvad dit barn helt præcist er klar til, men skolen skal give jer en skriftlig meddelelse og begrundelse.

Derefter vil skolen sammen med vejlederen sætte gang i aktiviteter, der kan gøre dit barn parat til ungdomsuddannelse.

Læs mere

Læs mere om forberedelserne i 8. klasse i artiklerne:

Faglige, personlige og sociale forudsætninger

Her kan du læse om forudsætningerne for at blive vurderet uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse i 8. klasse:

Faglige forudsætninger

For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat til ungdomsuddannelse skal gennemsnittet af dit barns standpunktskarakterer være:

 • 4,0 til erhvervsuddannelser/eux
 • 4,0 til hf-eksamen
 • 5,0 til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Personlige og sociale forudsætninger

Ud over standpunktskaraktererne, skal dit barn også have de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne vurderes uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse. I vurderingen ser lærerne bl.a. på, om den unge er:

 • Selvstændig
 • Ansvarlig
 • Mødestabil
 • God til at samarbejde
 • Udviser respekt og tager hensyn til andre

Praksisfaglige forudsætninger 

Dit barns praksisfaglige forudsætninger indgår også i uddannelsesparathedsvurderingen. Her ser lærerne bl.a. på, om den unge:

 • Har praktiske færdigheder og kreativitet
 • Har kendskab til, hvad der foregår på en arbejdsplads

De praksisfaglige forudsætninger kan i særlige tilfælde betyde, at dit barn kan blive vurderet parat til ungdomsuddannelse.

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?