Erhvervsuddannelser inden for Medieproduktion
Artikel

Erhvervspraktik i 8. 9. eller 10. klasse

I både 8., 9. og 10. klasse kan skolen sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilbyde, at din datter/søn er i erhvervspraktik på en arbejdsplads. Hvis din datter/søn går på efterskole, er det efterskolen, der kan tilbyde erhvervspraktik.

Dagligdagen i en virksomhed og deltagelse i visse arbejdsopgaver kan give oplevelser, der styrker hendes/hans valg af uddannelse og erhverv.

Fold alle afsnit ud

Hvorfor erhvervspraktik?

Erhvervspraktik kan være en vigtig dokumentation til næste uddannelsessted om, at din datter/søn har gjort sig relevante erfaringer fra arbejdsmarkedet og har en vis viden om et eller flere job. Har den unge en skriftlig udtalelse fra erhvervspraktikstedet om, hvilke opgaver hun/han har varetaget og om hendes/hans indsats, kan udtalelsen bruges, hvis din datter/søn senere fx søger læreplads.

Muligheder for erhvervspraktik

Det er forskelligt, hvordan skolerne organiserer og tilbyder erhvervspraktik. Du kan derfor henvende dig til skolen for at høre nærmere om mulighederne.

Tilbyder din datters/søns skole erhvervspraktik, kan du som forælder overveje, om din arbejdsplads kan indgå som erhvervspraktiksted for eleverne.

Erhvervspraktik og arbejdskendskab

Tilbyder skolen valgfaget Arbejdskendskab, kan erhvervspraktik være en del af fagets indhold.

Emnerne i arbejdskendskab handler blandt andet om virksomheders opbygning, teknologi, job i lokalområdet, arbejdsmarkedets muligheder samt iværksætteri.

Erhvervspraktik og særligt tilrettelagte forløb

Hvis skolen og UU eller efterskolen vurderer, at din datter/søn i en periode har brug for et forløb, hvor skolegang kombineres med andre aktiviteter, kan der tilbydes et særligt tilrettelagt forløb.

Indholdet og varigheden afhænger af, hvad der bliver aftalt mellem dig og din datter/søn, skolen og UU eller efterskolen - og af, hvad der passer til den unges behov, mål og forudsætninger.

Erhvervspraktik kan indgå i forløbet og foregå på samme virksomhed, på flere virksomheder, på nogle af ugens dage eller i hele uger. Dette aftales inden forløbet.

Forsikring

Når den unge er i erhvervspraktik, som er aftalt med skolen eller UU, gælder Statens Erstatningsordning. Læs mere under Få mere at vide.

Eleven er som udgangspunkt ikke dækket af Statens Erstatningsordning i skoleferier. Hvis det bliver aktuelt med praktik i ferier under fx et efterskoleophold, kan I spørge efterskolen, om den har en forsikringsordning.

Hvad må den unge i erhvervspraktik?

Elever, som er 13 år, må udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for den unges sikkerhed og sundhed, og hun/han må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer - og heller ikke håndtere tunge løft.

Elever, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Hvis erhvervspraktikken afløser undervisningen i en hel uge, må elever i 8.-9. klasse arbejde otte timer dagligt og 40 timer om ugen. Eleverne må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal eleven have to fridøgn.

Har du brug for vejledning?

Kontakt vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt den kommunale ungeindsats.