Artikel

Erhvervspraktik i 8. og 9. klasse

I 8. og 9. klasse har dit barn ret til at komme i erhvervspraktik på en arbejdsplads.

Ved at opleve dagligdagen på en arbejdsplads og deltage i visse arbejdsopgaver kan dit barn få oplevelser, der styrker hendes/hans valg af uddannelse og erhverv.

Fold alle afsnit ud

Ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse

I folkeskolen har dit barn har ret til at komme i erhvervspraktik i op til en uge i både 8. og 9. klasse.

Mange skoler organiserer erhvervspraktik til eleverne, fx i form af en praktikuge på hvert af klassetrinnene. Skolen hjælper typisk eleverne med at finde en praktikplads og planlægger, hvordan praktikugen skal forløbe.

Tilbyder dit barns skole erhvervspraktik, kan du som forælder overveje, om din arbejdsplads kan indgå som erhvervspraktiksted for eleverne.

Hvis dit barns skole ikke tilbyder erhvervspraktik, har dit barn ret til at forlange op til en uges erhvervspraktik i både 8. og 9. klasse. Dit barn skal selv finde sin praktikplads, men skolen skal sørge for at kompensere dit barn for den mistede undervisning i skolen.

Dit barn behøver ikke udnytte hele sin ret til praktik, men kan fx vælge tre dages erhvervspraktik, fremfor en hel uge.

Hvorfor erhvervspraktik?

Erhvervspraktik er dit barns mulighed for at prøve et rigtigt arbejde. Det er en mulighed for at afprøve en ide eller drøm – eller prøve noget helt nyt - og få erfaringer fra virkeligheden. Måske opdager dit barn noget nyt om sig selv, en evne eller interesse.

At være i erhvervspraktik kan give dit barn inspiration til sit valg af uddannelse og være med til at afklare, hvilken vej barnet skal vælge efter skolen. 

Det kan også være et afbræk fra skolen, hvis dit barn er skoletræt.

Få mere at vide

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet en række gode råd til dit barn, som skal i erhvervspraktik:

Læs folderen Brug din ret til erhvervspraktik.

Få mere information og inspiration i forældrepjecen: Ret til erhvervspraktik.

Video - følg unge i erhvervspraktik

Følg Aya, som er i erhvervspraktik på en Tv-station:

 

Følg Emilie, som er i erhvervspraktik i en tøjbutik:

 

Følg Theodor, som er i erhvervspraktik i et produktionsselskab:

 

Følg Trille, som er i erhvervspraktik på et sygehus

Lærepladstilsagn

Erhvervspraktik går ud på, at dit barn bytter skolen ud med en arbejdsplads i en kortere periode. Mens en læreplads er en vigtig del af en erhvervsuddannelse.

Erhvervspraktik kan også føre til, at dit barn allerede i 8. eller 9. klasse får et såkaldt lærepladstilsagn.

Overvejer dit barn at tage en erhvervsuddannelse efter skolen, kan et lærepladstilsagn være vejen til en læreplads senere.

Et lærepladstilsagn går ud på, at dit barn og virksomheden giver hinanden et skriftligt tilsagn om, at de senere ønsker at indgå en uddannelsesaftale. Det kan evt. ske i løbet af erhvervspraktikken i 8. eller 9. klasse, hvor barnet og virksomheden lærer hinanden at kende. Dit barn har dog altid mulighed for at kontakte en virksomhed med henblik på at oprette et lærepladstilsagn.

Tilsagnet er ikke bindende, hverken for dit barn eller virksomheden. Det er en måde at holde kontakt med hinanden på og sikre, at den gode relation ikke går i glemmebogen.

Et lærepladstilsagn oprettes digitalt på Lærepladsen.dk.

Læs mere om Lærepladstilsagn.

Særlige behov og særligt tilrettelagte forløb

Hvis skolen vurderer, at dit barn i en periode vil have gavn af at kombinere skolen med andre aktiviteter, kan erhvervspraktik være en af mulighederne, fx nogle dage om ugen eller hele uger.

Måske har du talt med skolen eller vejlederen på skolen om, at dit barn er skoletræt, har behov for en særlig indsats eller et særligt tilrettelagt forløb.

I kan aftale særligt tilrettelagte forløb med forskelligt indhold alt efter dit barns behov. Tal med skolen eller vejlederen på skolen.

Hvad må dit barn i erhvervspraktik?

Elever, som er under 13 år, må ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. Erhvervspraktik for elever under 13 år kan bestå af arbejdslignende opgaver og undervisning.

Elever, som er fyldt 13 år, må udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for barnets sikkerhed og sundhed, og hun eller han må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer - og heller ikke håndtere tunge løft.

Elever, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Arbejdstid

Unge under 18 år må maksimalt have en daglig arbejdstid på 8 timer og en ugentlig arbejdstid på 40 timer. Hvis den unge også har undervisning i løbet af dagen eller ugen, regnes undervisningstiden med. 

Eleverne må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal eleven have to fridøgn.

Læs mere i Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik.

Forsikring

Når den dit barn er i erhvervspraktik, som er aftalt med skolen, gælder Statens Erstatningsordning.

Se Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Nr. 990 af 27. september 2019

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?