Artikel

Lærepladstilsagn

Overvejer dit barn en erhvervsuddannelse efter skolen, kan et lærepladstilsagn være vejen til en læreplads senere.

Med et lærepladstilsagn har dit barn mulighed for allerede i 8., 9. eller 10. klasse at komme i dialog med en virksomhed, som han eller hun senere ønsker at indgå uddannelsesaftale med. 

Et lærepladstilsagn er ikke det samme som en uddannelsesaftale. Det er en skriftlig hensigtserklæring om at ville indgå en uddannelsesaftale senere, når dit barn er kommet i gang med sin erhvervsuddannelse. 

Lærepladstilsagnet er ikke juridisk bindende, hverken for dit barn eller virksomheden. 

Fold alle afsnit ud

Hvad er lærepladstilsagn?

Et lærepladstilsagn betyder, at dit barn og en virksomhed opretter et skriftligt tilsagn om senere at indgå en uddannelsesaftale. 

At oprette et lærepladstilsagn er ikke det samme som at indgå en uddannelsesaftale. En uddannelsesaftale - også kaldet en læreplads - er en vigtig del af en erhvervsuddannelse og er en form for ansættelse. Et lærepladstilsagn er en hensigtserklæring om senere at ville indgå en uddannelsesaftale.

Lærepladstilsagnet er et frivilligt værktøj, der hverken binder dit barn eller virksomheden til at indgå en uddannelsesaftale, da begge parter frit kan afbryde kontakten.

Hvorfor lærepladstilsagn?

Lærepladstilsagnet er en mulighed for, at dit barn allerede i 8., 9. eller 10. klasse kan komme i dialog med en virksomhed og holde kontakten. 

Tilsagnet kan give dit barn en erfaring om, at det er muligt at finde læreplads, når han eller hun får brug for det i løbet af erhvervsuddannelsen.

Dit barn taler med en virksomhed

Dit barn kan når som helst kontakte en virksomhed og tale med virksomheden om muligheden for at oprette et lærepladstilsagn.

Det kan være en virksomhed, som barnet allerede har haft kontakt med fx i forbindelse med erhvervspraktik i 8., 9. eller 10. klasse.

Men det kan også være en anden virksomhed, som dit barn synes er relevant i forhold til en erhvervsuddannelse, som dit barn gerne vil tage.

Et lærepladstilsagn oprettes digitalt

Når dit barn og en virksomhed har talt sammen og er blevet enige om lærepladstilsagn, skal de oprette det skriftlige lærepladstilsagn digitalt på Lærepladsen.dk.

Det er dit barns og virksomhedens ansvar at oprette og godkende lærepladstilsagnet. Det er også barnets og virksomhedens ansvar at ophæve tilsagnet, hvis det ikke længere er relevant.

Både dit barn og virksomhederne har adgang til at oprette lærepladstilsagn på Lærepladsen.dk, når de er logget ind.