Hjælp til at komme videre
Artikel

Hvordan kan du som forælder støtte i uddannelsesvalget

Før valg af uddannelse har din datter/søn mange overvejelser, hvor din støtte og jeres dialog om mulighederne er en væsentlig inspiration.

Med din særlige viden om den unge og med viden om uddannelserne kan du være en god støtte under uddannelsesvalget. Her får du ideer til spørgsmål, der kan støtte og inspirere familiens unge i valget.

Fold alle afsnit ud

En række valg

Den unge skal foretage en række valg både i løbet af skoletiden og ved overgangen til en ungdomsuddannelse. I 8. og 9.klasse skal din datter/søn gøre sig konkrete overvejelser om fremtiden, fx når hun/han skal på introkursus, evt. skal i brobygningsforløb eller erhvervspraktik, eller skal vælge 10. klasse og ungdomsuddannelse.

Nødvendige spørgsmål

Du kender din datter/søn fra mange sider, ikke kun fra skolesiden. Hvordan du opfatter den unges mange forskellige kompetencer, kan være med til at styrke hendes/hans valg.

Stil fx den unge følgende spørgsmål:

 • Hvad interesserer dig mest og hvorfor?
 • I hvilke situationer har du oplevet, at du vidste og kunne mere end andre?
 • Hvornår synes du, at det er sjovest at lære noget nyt?
 • Hvad vil du især gerne blive bedre til?
 • Hvordan vil du gerne bruge det, du er bedst til, i din fremtid?

Hvad har betydning for valget?

Der er en række forhold, der har betydning for den unges valg, og som du som forælder kan hjælpe den unge med at tage stilling til. Nedenfor får du ideer til, hvordan I kan drøfte seks vigtige områder.

Evner og krav

De faglige forudsætninger er ofte et godt udgangspunkt, når I drøfter de valg, der skal tages i løbet af skole og uddannelse.

Sammen kan I finde svar på disse relevante spørgsmål:

 • Hvad er din datter/søn god til og interesseret i både i skolen, i fritiden og i familielivet?
 • Hvad er indholdet og kravene på de uddannelser, som hun/han overvejer?
 • Hvordan passer din datters/søns faglige forudsætninger og personlighed sammen med uddannelsernes fag og niveauer, undervisningsform og fremtidsmuligheder?

Personlige og sociale kompetencer

Ikke kun faglige, men også personlige og sociale kompetencer, som fx samarbejdsevne, ansvarlighed, selvkontrol og selvtillid, er i fokus, når din datter/søn skal vælge uddannelse.

Med dit indgående kendskab til din datter/søn fra mange forskellige sammenhænge kan du bidrage til din datter/søns egne overvejelser om, hvilke kompetencer hun/han har og kan udvikle.

Erfaringer og interesser

På introduktionskurser samt evt. i brobygning, erhvervspraktik og gennem andre vejledningsaktiviteter kan din datter/søn opdage nye interesser og samtidig få lidt erfaring med uddannelse eller job. Oplevelserne kan inspirere til at vælge uddannelsesvej og er vigtige at få talt om.

Fritidsjob og fritidsaktiviteter har måske skabt erfaringer, evner og viden, som har givet den unge ideer til uddannelse og job. Også aktiviteter og oplevelser i familien, blandt venner og i andre sociale sammenhænge kan give indblik i de muligheder, der findes.

Du kan støtte din datter/søn ved løbende at drøfte disse erfaringer og oplevelser med hende/ham og være med til at opdage, hvad de kan betyde for fremtidsmulighederne.

Drøft fx:

 • Oplevelser og erfaringer fra vejledningsaktiviteterne. Hvilke overvejelser sætter de i gang?
 • Hvad kan erfaringer fra fritidsliv og fritidsjob fortælle den unge om hendes/hans interesser og evner?
 • Hvilken inspiration og viden også om nye uddannelses- og jobområder kan den unge hente hos familie og venner?

Læringsmiljøer

Hvordan lærer din datter/søn bedst?

I introduktionskurser, brobygning, erhvervspraktik og i andre aktiviteter, hvor den unge oplever et uddannelsessted på nært hold, har hun/han måske fået erfaring med andre måder at lære på end i skolen.

I fritidslivet, i ungdomsskolen eller i fritidsjobbet møder den unge også miljøer, hvor der indgår en form for læring.

De mange forskellige læringsmiljøer kan på hver sin måde medvirke til, at din datter/søn opdager, hvad hun/han kan eller vil og hvilken arbejdsform, der passer bedst.

Drøft fx:

 • Om der indgår værkstedsundervisning, studiegrupper, individuelle opgaver, forelæsninger, meget teori, meget praktik, udlandsforløb, klasseundervisning, holdundervisning eller virtuel undervisning i de uddannelser, som den unge overvejer.
 • I hvilke slags læringsmiljøer din datter/søn bedst kan udfolde sig.

Fremtidsudsigter

I visse uddannelser er der begrænset adgang. Optagelse på visse ungdomsuddannelser kræves et bestemt fagligt niveau. I nogle erhvervsuddannelser kan det være vanskeligt at få en uddannelsesaftale, og i visse erhverv kan det på skiftende tidspunkter være svært at få job. En gymnasial uddannelse kan ikke stå alene, men skal efterfølges af en videregående uddannelse.

Det er væsentligt, at den unge gør sig disse forhold klart.

Drøft fx:

 • Hvilken ekstra indsats vil det kræve af den unge, hvis hun/han ønsker en uddannelsesvej med begrænset adgang?
 • Hvilke alternative uddannelses- og jobmuligheder kan din datter/søn forestille sig?
 • Hvad gør den unge sig af tanker i forhold til videregående uddannelse og job efter ungdomsuddannelsen?

Dit barns selvopfattelse

Andre kan have en vurdering af, hvad din datter/søn kan, og det har betydning. Men når den unge overvejer sine muligheder, får det også betydning, hvordan hun/han opfatter sig selv. Det kan handle om personlige evner, indre ressourcer, værdier, motivation og i det hele taget, hvordan den unge ser sig selv.

Din datter/søn kan også have ønsker om, hvordan han eller hun gerne vil udvikle sig fremover både fagligt, socialt og personligt.

Du har som forælder en særlig mulighed for at hjælpe din datter/søn til at sætte ord på disse overvejelser, hvor der kan indgå en lang række personlige værdier og følelsesbetonede forhold af betydning.

Få inspiration til, hvordan du kan støtte

Hvordan kan du støtte dit barn med karrierelæring? Se film fra Viden på tværs:
Sådan kan forældre hjælpe

To artikler fra Magasinet Skolebørn, Skole og Forældre:
Sådan bliver du dit barns bedste vejleder
Gør dit barn parat til uddannelse

Vil du tale med en vejleder?

Kontakt vejlederen på dit barns skole eller Den kommunale ungeindsats i din kommune, hvis:

 • Dit barn er vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Dit barn endnu ikke er blevet vurderet
 • Dit barn er gået ud af skolen og er under 18 år

Hvis dit barn er blevet vurderet uddannelsesparat, kan du kontakte eVejledning.