Artikel

Ikke-uddannelsesparat i 9. klasse

I 9. klasse skal dit barn følge den plan, han/hun har lagt sammen med vejlederen.

Hvis dit barn blev vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, har han/hun lagt en plan sammen med skolen og skolens vejleder. I 9. klasse følger dit barn planen, der skal munde ud i, at han/hun bliver uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker.

Fold alle afsnit ud

Individuel vejledning

Dit barn følger sin plan og får undervejs individuel vejledning af skolens vejleder. Som forældre vil du også blive inddraget, så du har mulighed for at støtte dit barn.

Brobygningsforløb

I løbet af efteråret kan dit barn blive tilbudt brobygningsforløb på en eller flere ungdomsuddannelser. Meningen med brobygning er at støtte dit barns valg af ungdomsuddannelse. 

Brobygning varer 2 -10 dage og er en del af processen frem mod at blive parat til uddannelse.

Læs mere i Brobygningsforløb i 9. klasse.

Mulighed for 10. klasse

Måske har dit barn i samarbejde med dig og vejlederen valgt en 10. klasse som første prioritet. Der findes flere muligheder:

Dit barn behøver ikke at være vurderet uddannelsesparat for at kunne starte i en 10. klasse. Barnet bruger 10. klasse til at gøre sig parat til en ungdomsuddannelse.

Mulighed for andre forløb

Måske har I aftalt med vejlederen, at dit barn skal i gang med andre uddannelsesaktiviteter eller forløb efter 9. eller 10. klasse. 

Det kan også være, at dit barn har talt med vejlederen om muligheden for at blive målgruppevurderet til Forberedende Grunduddannelse (FGU). 

Helhedsvurdering af uddannelsesparatheden

I december måned får dit barn de første standpunktskarakterer i 9. klasse. 

For at opfylde kriteriet for at være fagligt uddannelsesparat i 9. klasse, skal gennemsnittet af dit barns standpunktskarakterer være:

  • Til eud/eux: 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk og matematik
  • Til hf-eksamen: 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer
  • Til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer

Derudover skal dit barn også have personlige og sociale forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Hvis dit barn går på en skole, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolen, om barnets faglige niveau svarer til kravene for at være uddannelsesparat.

Hvis dit barn ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparat, vil vejlederen på skolen få besked. Vejlederen vil så lave en helhedsvurdering af, om dit barn er uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat.

Vejlederens vurdering skal være klar senest 10. januar, og dit barn vil få skriftligt besked om resultatet med en begrundelse. I vil få besked om både de uddannelser, barnet vurderes uddannelsesparat og ikke-uddannelsesparat til.

Hvis dit barn vurderes uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes uddannelsesparat til sin ønskede uddannelse, afslutter han/hun samarbejdet med vejlederen og fortsætter processen frem mod ansøgning på egen hånd. 

Som forældre skal du sørge for, at dit barn gør sin ansøgning færdig på Optagelse.dk og underskriver og dermed afsender den inden 1. marts.

Læs mere i Ansøgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat til sin ønskede uddannelse, fortsætter samarbejdet med vejlederen på skolen. Dit barn får individuel vejledning, og tilmeldingen til 10. klasse eller ungdomsuddannelse eller evt. andre forløb efter 9. klasse sker i samarbejde med vejlederen.

Læs mere om ansøgningen i Ansøgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse

1. marts - frist for ansøgning

Senest 1. marts skal du være klar til at underskrive dit barns ansøgning på Optagelse.dk.

Vejlederen sørger derefter for at sende ansøgningen videre til den skole eller uddannelse, som dit barn har valgt som 1. prioritet. 

Læs mere om ansøgningen i Ansøgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn søger om optagelse på en ungdomsuddannelse senest 1. marts, men får først sine afsluttende standpunktskarakterer i maj - juni.

For at kunne blive vurderet uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse, skal dit barns afsluttende standpunktskarakterer opfylde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat:

  • Til eud/eux: 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk og matematik
  • Til hf-uddannelse: 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer
  • Til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer

Derudover skal dit barn også have personlige og sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til en eller flere typer ungdomsuddannelse, vil I få skriftlig besked med en begrundelse for vurderingen. I vil også få hjælp og vejledning af vejlederen på skolen.

I kan henvende jer til vejlederen på dit barns skole, hvis I står i denne situation.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

For at kunne begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. klasse, skal dit barn endvidere opfylde adgangskravene til uddannelsen. 

Læs om Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Har du brug for vejledning?

Kontakt vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt den kommunale ungeindsats.