Artikel

Ikke-uddannelsesparat i 9. klasse

I 9. klasse skal dit barn følge den plan, han/hun har lagt sammen med vejlederen.

Hvis dit barn blev vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, har han/hun lagt en plan sammen med skolen og skolens vejleder. I 9. klasse følger dit barn planen. Den skal munde ud i, at dit barn bliver parat til den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker.

Fold alle afsnit ud

Individuel vejledning

Dit barn følger sin plan. Undervejs får han/hun vejledning af skolens vejleder. Som forældre vil du også blive inddraget, så du har mulighed for at støtte dit barn.

Brobygningsforløb

I løbet af efteråret kan dit barn prøve, hvordan det er at gå på ungdomsuddannelse. Det kaldes brobygning og varer 2 -10 dage. Det skal hjælpe dit barn i hans/hendes valg af ungdomsuddannelse. 

Dit barn kan blive tilbudt brobygning på en eller flere ungdomsuddannelser. 

Læs mere i Brobygningsforløb i 9. klasse.

Mulighed for 10. klasse

Måske vil dit barn gå i 10. klasse og har valgt det som første prioritet. Der findes flere muligheder:

  • 10. klasse på samme skole eller på en anden skole. 
  • 10. klasse på en efterskole eller en ungdomsskole. 
  • Eud 10, som er 10. klasse rettet mod at komme på erhvervsuddannelse.

Dit barn skal ikke at være vurderet uddannelsesparat for at kunne starte i en 10. klasse. Barnet bruger 10. klasse til at gøre sig parat til en ungdomsuddannelse.

Læs om 10. klasse

Læs om efterskole eller ungdomsskole

Læs om Eud 10

Mulighed for andre forløb

Måske har I aftalt med vejlederen, at dit barn skal i gang med en anden slags aktivitet, uddannelse eller forløb efter 9. eller 10. klasse. 

Det kan også være, at I har talt med vejlederen om Forberedende Grunduddannelse (FGU). For at komme på FGU, skal dit barn målgruppevurderes.

Læs om Forberedende Grunduddannelse (FGU). 

Helhedsvurdering af uddannelsesparatheden

I december måned får dit barn de første standpunktskarakterer i 9. klasse. 

For at være fagligt uddannelsesparat i 9. klasse, skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne være:

  • Til eud/eux: 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk og matematik
  • Til hf-eksamen: 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer
  • Til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer

Derudover skal dit barn også have personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Måske går dit barn på en skole, der ikke giver standpunktskarakterer. Så afgør skolen, om barnets faglige niveau svarer til kravene for at være uddannelsesparat.

Hvis dit barn ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparat, vil vejlederen på skolen få besked. Vejlederen vil så lave en helhedsvurdering af, om dit barn er uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat.

Vejlederens vurdering skal være klar senest 10. januar. Dit barn vil få skriftligt besked om resultatet med en begrundelse. I vil få besked om både de uddannelser, barnet vurderes uddannelsesparat og ikke-uddannelsesparat til.

Hvis dit barn vurderes uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes parat til sin ønskede uddannelse, afslutter han/hun samarbejdet med vejlederen. Så fortsætter I processen frem mod ansøgning på egen hånd. 

Som forældre skal du sørge for, at dit barn gør sin ansøgning færdig. I udfylder den på Optagelse.dk.

Senest 1. marts skal du være klar til at underskrive og dermed afsende dit barns ansøgning på Optagelse.dk.

Læs mere i Ansøgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat til sin ønskede uddannelse, fortsætter samarbejdet med vejlederen på skolen. Dit barn får individuel vejledning.

Tilmeldingen til 10. klasse eller ungdomsuddannelse eller evt. andre forløb efter 9. klasse sker i samarbejde med vejlederen.

Læs mere om ansøgningen i Ansøgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse

1. marts - frist for ansøgning

Senest 1. marts skal du være klar til at skrive dit barns ansøgning under på Optagelse.dk.

Vejlederen sørger derefter for at sende ansøgningen videre til den skole eller uddannelse, som dit barn har valgt som 1. prioritet. 

Læs mere om ansøgningen i Ansøgning til ungdomsuddannelse fra 9. klasse

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering

1. marts er fristen for at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse. Men dit barn får først sine afsluttende standpunktskarakterer i maj-juni.

Her skal de afsluttende standpunktskarakterer opfylde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat:

  • Til eud/eux: 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk og matematik
  • Til hf-eksamen: 4,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer
  • Til 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx): 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer

Derudover skal dit barn også have personlige og sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til en eller flere typer ungdomsuddannelse, vil I få skriftlig besked med en begrundelse. I vil også få hjælp og vejledning på skolen.

I kan kontakte vejlederen på dit barns skole, hvis I står i denne situation.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

For at kunne begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. klasse, skal dit barn også opfylde adgangskravene til uddannelsen. 

Læs om Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Har du brug for vejledning?

Kontakt vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt den kommunale ungeindsats.

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?

Deltag i digitale oplæg for forældre fra den 29. august.