Artikel

Ikke-uddannelsesparat i 9. klasse

I 9. klasse skal dit barn følge den plan, han/hun har lagt sammen med UU-vejlederen.

Hvis dit barn blev vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, har han/hun lagt en plan sammen med skolen og UU-vejlederen eller efterskolevejlederen. Skolens leder og vejlederen sørger for, at planer og aftaler bliver skrevet ind i dit barns elevplan. I 9. klasse følger dit barn planen, der skal munde ud i, at han/hun bliver uddannelsesparat til en eller flere ungdomsuddannelser.

Fold alle afsnit ud

Individuel vejledning

Dit barn følger sin plan og får undervejs individuel vejledning af UU- eller efterskolevejlederen. Som forældre vil du også blive inddraget, så du har mulighed for at støtte dit barn.

Brobygningsforløb

I løbet af efteråret kan dit barn blive tilbudt brobygningsforløb på en eller flere ungdomsuddannelser. Meningen med brobygning er at støtte dit barns valg af ungdomsuddannelse. Brobygning varer 2 -10 dage og er en del af processen frem mod at blive parat til uddannelse.

Læs mere i Brobygningsforløb for ikke uddannelsesparate i 9. klasse.

Mulighed for 10. klasse

Måske har dit barn i samarbejde med dig og vejlederen valgt en 10. klasse som første prioritet. Der findes flere muligheder:

Dit barn behøver ikke at være vurderet uddannelsesparat for at kunne starte i en 10. klasse. Barnet bruger 10. klasse til at gøre sig parat til en ungdomsuddannelse og vil i 10. klasse blive uddannelsesparathedsvurderet i forhold til den ungdomsuddannelse, som han/hun satser på bagefter.

Mulighed for andre forløb

Måske har I aftalt med UU-vejlederen, at din søn/datter skal i gang med andre uddannelsesaktiviteter eller forløb efter 9. eller 10. klasse. Fra august 2019 vil der være mulighed for, at dit barn kan starte i Forberedende Grunduddannelse (FGU). Forløbene skal altid aftales med UU-vejlederen, som skriver aftalerne ind i dit barns uddannelsesplan.

Revurdering af uddannelsesparatheden

Senest 15. januar i 9. klasse vil UU-vejlederen eller efterskolevejlederen igen vurdere, om dit barn er parat til at starte i den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker.

Alt efter hvad dit barn har planlagt og fået skrevet ind i sin elevplan, vurderes det, om han/hun er parat til at starte efter 9. klasse.

Se kriterierne for at blive vurderet uddannelsesparat til gymnasium, hf eller erhvervsuddannelse i 9. klasse.

Derudover skal dit barn også have personlige og sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Hvis dit barn vurderes ikke-parat til den ene type uddannelse, men parat til den anden type uddannelse, kan I vælge den uddannelse, som han/hun er parat til. I kan drøfte med UU-vejlederen, hvilke alternativer der passer bedst til dit barn.

Hvis dit barn vurderes uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes uddannelsesparat til sin ønskede uddannelse, afslutter han/hun samarbejdet med UU-vejlederen eller efterskolevejlederen og fortsætter processen frem mod ansøgning på egen hånd.

Som forældre overtager du ansvaret for, at dit barn gør sin uddannelsesplan og sin ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelsen færdig på www.optagelse.dk inden 1. marts.

Læs mere i Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat, fortsætter samarbejdet med UU-vejlederen eller efterskolevejlederen. Dit barn får individuel vejledning, og tilmeldingen til 10. klasse eller ungdomsuddannelse eller evt. andre forløb efter 9. klasse sker i samarbejde med UU-vejlederen eller efterskolevejlederen.

Læs mere i Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse for ikke-uddannelsesparate

1. marts

Senest 1. marts skal du være klar til at underskrive dit barns uddannelsesplan på www.optagelse.dk.

Hvis dit barn er vurderet ikke-uddannelsesparat, er det UU-vejlederen, som skal sørge for, at dit barn udfylder sin uddannelsesplan/ansøgning. Det skal ske i samarbejde med dig som forælder.

Som forælder har du ansvaret for at underskrive uddannelsesplanen/ansøgningen senest 1. marts - efter at UU-vejlederen har underskrevet den.

UU-vejlederen sørger for at sende uddannelsesplanen/ansøgningen videre til den skole eller uddannelse, som dit barn har valgt som 1. prioritet.

Læs mere om uddannelsesplanen og ansøgningen i Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse for ikke-uddannelsesparate

Den endelige uddannelsesparathedsvurdering

Dit barn får sin endelige uddannelsesparathedsvurdering senest to hverdagdage efter, at skolen har dit barns afsluttende standpunktskarakterer klar.

For at kunne blive vurderet uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse, skal dit barns afsluttende standpunktskarakterer opfylde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat.

Se kriterierne for at blive vurderet uddannelsesparat til gymnasium, hf eller erhvervsuddannelse.

Derudover skal dit barn også have personlige og sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Hvis dit barn bliver vurderet ikke-uddannelsesparat til den endelige uddannelsesparathedsvurdering, vil I få hjælp og vejledning af UU-vejledningen.

I kan henvende jer til UU-vejledningen i dit barns kommune, hvis I står i denne situation.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

For at kunne begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. klasse, skal dit barn endvidere opfylde adgangskravene til uddannelsen. Det betyder bl.a., at han/hun skal bestå folkeskolens afgangseksamen med karakterer, der bekræfter det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Læs om Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Vejledning til ikke-uddannelsesparate

Kontakt UU-vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU)
i din kommune.