Artikel

Særlig vejledningsindsats i 8. klasse

Hvis dit barn ikke bliver vurderet parat til sin ønskede ungdomsuddannelse, vil han/hun få hjælp i processen med at blive parat.

Vejlederen og skolen vil sætte gang i en målrettet skole- og vejledningsindsats, der skal hjælpe dit barn til at blive uddannelsesparat. 

Som forælder vil du også blive inddraget og evt. inviteret til et møde.

Fold alle afsnit ud

Grunde til ikke at blive vurderet parat

Der kan være forskellige grunde til, at dit barn i 8. klasse endnu ikke er blevet vurderet parat til en eller flere ungdomsuddannelser:

Gennemsnit af standpunktskarakterer

  • Dit barn har under 4,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i 8. klasse og opfylder derfor ikke de faglige forudsætninger for at være parat til en hf-eksamen eller en erhvervsuddannelse/eux.
  • Dit barn har under 5,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i 8. klasse og opfylder derfor ikke de faglige forudsætninger for at være parat til en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx eller htx).

Personlige og sociale forudsætninger

Dit barn opfylder måske de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat, men ikke de personlige eller sociale forudsætninger.

Plan i samarbejde med vejlederen

Hvis dit barn ikke bliver vurderet parat til sin ønskede ungdomsuddannelse, vil skolen og vejlederen sammen lægge en plan for, hvordan dit barn kan arbejde med at blive uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker.

Planen tager udgangspunkt i de områder, hvor dit barn har brug for en indsats, og er derfor individuel.

Det kan være, at dit barn skal have ekstra fokus på dansk eller matematik for at forbedre sine karakterer.

Det kan også være, at dit barn skal lave aftaler om at forbedre sit fremmøde eller have hjælp til at deltage aktivt i undervisningen eller i gruppearbejde.

Vurdering i juni

I 8. klasse vil vejlederen i juni lave en ny uddannelsesparathedsvurdering af dit barn. Hvis dit barn fortsat ikke kan vurderes uddannelsesparat eller bliver vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter end gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser, fortsætter han/hun med sin plan.

Målet er, at dit barn bliver parat til den type ungdomsuddannelse, som han/hun er interesseret i efter 9. eller 10. klasse eller evt. efter at have gennemført andre forberedende forløb, som I har aftalt.

Læs mere i Bliv uddannelsesparat i 9. klasse

Hvis dit barn bliver vurderet uddannelsesparat, afslutter han/hun samarbejdet med vejlederen, og I fortsætter processen frem mod ansøgning til ungdomsuddannelse i 9. klasse på egen hånd.

Læs mere i Valg af uddannelse i 9. klasse

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?