Unge i lokale
Artikel

Brobygning i 9. klasse

Er din søn/datter vurderet ikke-uddannelsesparat, eller er han/hun uafklaret om sit uddannelsesvalg, kan skolen tilbyde et brobygningsforløb i 9. klasse.

Brobygningsforløbet er en del af den indsats, som skal hjælpe den unge til at blive uddannelsesparat.

Brobygning indebærer, at din søn/datter i 2-10 dage er på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og deltager i undervisningen.

Besøget giver indblik i hverdagen, arbejdsformerne og undervisningsmiljøet i uddannelsen. Din søn/datter møder andre unge, der er i gang med uddannelsen. Han/hun får også viden om uddannelsens krav og muligheder.

Alle disse indtryk kan udvide den unges perspektiver på fremtiden og støtte valget af uddannelse. Et brobygningsforløb kan styrke din datters/søns uddannelsesparathed og kan desuden underbygge, at han/hun får relevante erfaringer og viden om uddannelse med sig videre frem.

Målet med forløbet er, at din søn/datter får bedre mulighed for og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse og samtidig udvikler sine faglige og personlige kompetencer.

Erfaringer fra brobygningsforløbet kan indgå i vurderingen af den unges uddannelsesparathed, og indhold og udbytte af forløbet vil indgå i den unges uddannelsesplan efter 9. klasse.

Vejledning til ikke-uddannelsesparate

Kontakt UU-vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU)
i din kommune.