Studerende på samfundsøkonomi
Bacheloruddannelse

Samfundsøkonomi

Du lærer at koble viden om økonomi med viden om bæredygtig omstilling i samfundet. Du lærer også om økologisk økonomi og kvantitativ analyse.

Fakta

Navn:
Samfundsøkonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i at bruge både klassiske og moderne økonomiske metoder til at løse samfundsudfordringer med fx klima, miljø og ulighed. 

Med en bachelor i samfundsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. 

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i banker, virksomheder, ministerier eller interesseorganisationer inden for bæredygtig omstilling.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2023.  

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen går på tværs af økonomiske faggrænser og har især fokus på private og offentlige aktørers rolle i den bæredygtige omstilling.

Emner

Kurserne spænder fra redskabsfag som matematik og økonometri til institutionel og økologisk teori om tidens store bæredygtighedsproblemer som fx klimakrise og stigende økonomisk ulighed.

Undervejs i uddannelsen får du erfaring med at bruge din viden gennem projektarbejde, hvor du udforsker et relevant emne og træner dine økonomiske kompetencer. 

Økonomisk videnskab

Uddannelsen er kendetegnet ved en pluralistisk tilgang til økonomisk videnskab. Det betyder, at du foruden en grundlæggende viden om klassisk økonomi lærer om andre typer økonomi, særlig økologisk økonomi og institutionel økonomi.

Specialisering

Samfundsøkonomi er en specialisering, du vælger, når du læser Samfundsvidenskabelig Bachelor på Roskilde Universitet.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel Bachelor (BSc.) i Samfundsøkonomi.

Undervisning

På uddannelsen har du både forelæsninger med oplæg og diskussion og kursusundervisning på mindre hold.

Projektarbejde

Parallelt med kursusundervisningen arbejder du selvstændigt med projektarbejde sammen med andre studerende i grupper – gerne i samarbejde med en virksomhed. Undervejs i projektarbejdet får I vejledning af en af jeres undervisere.  

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Samfundsøkonomi er et bachelorfag, der læses som etfagsbachelor på RUC.

For at læse samfundsøkonomi skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC: 

Samfundsvidenskabelig bachelor 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Uddannelsen samfundsøkonomi på Roskilde Universitet (RUC)

Fra 2025 udbyder Roskilde Universitet en kandidatuddannelse i samfundsøkonomi.

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i samfundsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for økonomi. Du kan fx læse kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi fra 2025 på Roskilde Universitet.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde som fx økonom, analytiker, porteføljemanager, projektleder eller konsulent inden for grøn omstilling og bæredygtig finans.

Du vil kunne arbejde både i private virksomheder, finansielle institutioner og i offentlige styrelser, ministerier, regioner og kommuner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information