amu-uddannelser for tosprogede
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

AMU-uddannelser for tosprogede

Har du udenlandsk baggrund, men bopæl eller beskæftigelse i Danmark, kan du tage arbejdsmarkedsuddannelser, hvor du kombinerer danskundervisning med faglig viden og introduktion til det danske arbejdsmarked.

Fakta

Navn:
AMU-uddannelser for tosprogede
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse

AMU-uddannelserne giver dig faglige kompetencer, du kan bruge på det danske arbejdsmarked. 

Kurserne for tosprogede kan have fokus på at lære dansk, men der er også generelle kurser om it, ergonomi og jobsøgning - og kurser, der klæder dig på til forskellige arbejdsfunktioner, fx inden for fødevarer, industri, pædagogisk arbejde, rengøring og svejsning.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

En række AMU-uddannelser henvender sig til tosprogede, der er nye på det danske arbejdsmarked.  Kurserne er særligt tilrettelagt for udlændinge, der vil lære dansk i en faglig sammenhæng.

AMU-kurser tilrettelagt for tosprogede

Generelt

Industri og maskiner

Mad og fødevarer

Pædagogisk arbejde

Rengøring

Svejseteknik

AMU-kurser i dansk som andetsprog for tosprogede

Dansk som andetsprog i AMU er målrettet tosprogede, som kan noget dansk i forvejen, men som har brug for supplerende sprogundervisning for at gennemføre en faglig AMU-uddannelse eller blive klædt på til et job.

På dansk som andetsprog undervises der i fagsprog og i, hvordan man fx taler med kolleger om arbejdsopgaver eller læser instruktioner.

På de lange AMU-kurser undervises der også i arbejdsmarkedsforhold, arbejdskultur og uddannelsesmuligheder.

Særlige uddannelsesforløb for tosprogede

Det er muligt at skræddersy særlige uddannelsesforløb for tosprogede. Her kan man fx kombinere undervisning i dansk som andetsprog med AMUs fagrettede kurser. Der kan også indgå praktik.

Uddannelsesforløbene kan sammensættes af AMU-branchepakker, der fx kvalificerer til en bestemt jobfunktion eller introducerer til videre uddannelse.

Individuel kompetencevurdering (IKV) for tosprogede

For tosprogede, som ikke har papir på de kompetencer, de har erhvervet uden for Danmark, findes der en særlig variant af individuel kompetencevurdering:

Uddannelsessteder

Arbejdsmarkedsuddannelserne for tosprogede udbydes af erhvervsskoler og AMU-centre flere steder i landet.

Eksamen

Kurserne afsluttes med en prøve.

Andre uddannelser for flygtninge og indvandrere

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus. Uddannelsesstedet kan bede dig gennemføre en sprogtest, der skal sikre, at du får udbytte af undervisningen.

Økonomi

Deltagerbetaling

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

VEU-godtgørelse

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Få mere at vide

Børne- og Undervisningsministeriet om Tosprogede i AMU.

Børne- og Undervisningsministeriet om AMU-branchepakker.

Børne- og Undervisningsministeriets Vejledning om AMU's tilbud til tosprogede. Marts 2021.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje