amu-uddannelser for tosprogede
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

AMU-uddannelser for tosprogede

Har du udenlandsk baggrund, men bopæl eller beskæftigelse i Danmark, kan du tage arbejdsmarkedsuddannelser, hvor du kombinerer danskundervisning med faglig viden og introduktion til det danske arbejdsmarked.

Fakta

Navn:
AMU-uddannelser for tosprogede
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse

AMU-uddannelserne giver dig faglige kompetencer, du kan bruge på det danske arbejdsmarked. Det kan være inden for områder som produktion, transport, service, bygge og anlæg, køkken og kantine, handel og kontor eller social og sundhed.

Kurserne for tosprogede kan have fokus på at lære dansk, men der er fx også kurser med it, jobsøgning og almen fødevarehygiejne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

En række AMU-uddannelser henvender sig især til tosprogede:

Særlige AMU-kurser for tosprogede

Særlige AMU-kurser i dansk som andetsprog for tosprogede

Dansk som andetsprog i AMU er målrettet tosprogede, som kan noget dansk i forvejen, men som har brug for supplerende sprogundervisning for at gennemføre en faglig AMU-uddannelse eller blive klædt på til et job. På dansk som andetsprog undervises der i fagsprog og i, hvordan man fx taler med kolleger om arbejdsopgaver eller læser instruktioner.

På de lange AMU-kurser undervises der også i arbejdsmarkedsforhold, arbejdskultur og uddannelsesmuligheder.

Særlige uddannelsesforløb for tosprogede

Det er muligt at skræddersy særlige uddannelsesforløb for tosprogede. Her kan man fx kombinere undervisning i dansk som andetsprog med AMUs fagrettede kurser. Der kan også indgå praktik.

Individuel kompetencevurdering (IKV) for tosprogede

For tosprogede, som ikke har papir på de kompetencer, de har erhvervet uden for Danmark, findes der en særlig variant af individuel kompetencevurdering for flygtninge/indvandrere.

Arbejdsmarkedsuddannelserne for tosprogede udbydes af erhvervsskoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Se en oversigt over alle AMU-uddannelser.

Eksamen

Kurserne afsluttes med en prøve.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Få mere at vide

Undervisningsministeriets vejledning til undervisere, ledere og andre, som arbejder med at planlægge og gennemføre AMU-aktiviteter til tosprogede.

Vejledning om AMU's tilbud til tosprogede. Nr. 9080 af 7. februar 2017.

Du kan desuden få mere at vide på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Uddannelsens veje