Kursus

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I

Uddannelsens formål er, at deltagerne selvstændigt og i samarbejde med kollegaer tilrettelægger trygge og udviklende rammer for barnets hverdag i daginstitutionen. Dette gøres ud fra en forståelse for børns behov og udvikling, herunder forældresamarbejde, en inkluderende, sundhedsfremmende og anerkendende praksis samt indsats i forhold til børn med særlige behov.

Fakta

Navn:
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 30,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2877
Fagkode:
47485-

-

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere med flygtninge/indvandrerbaggrund der arbejder i daginstitutioner eller andre med tilsvarende funktioner.

Mål

Ud fra en forståelse for børns behov og udvikling kan deltageren, selvstændigt og i samarbejde med kolleger, tilrettelægge trygge og udviklende rammer for barnets hverdag i daginstitutionen. Deltageren kan: - reflektere over egen pædagogisk praksis med bevidsthed om, hvordan egen opvækst og tilegnede værdier har indvirkning på, hvordan man reagerer i forskellige situationer- handle ud fra indsigt i lovgrundlaget for daginstitutioner, samt de kommunalt vedtagne retningslinjer for dagtilbuddet og forståelse for daginstitutionernes historie, udvikling og funktion- selvstændigt og i samarbejde med kolleger, medvirke til at skabe et inkluderende fællesskab i børnegruppen med bevidsthed om pædagogmedhjælperens rolle og opgaver- reflektere over egne relationskompetencer og indgå i et anerkendende samspil med børnene - med indsigt i hvordan barnet bliver medskaber af sin egen læring, tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som forener leg og læring, ud fra forståelse af børnekulturen og det enkelte barns ressourcer - bidrage til en sundhedsfremmende og forebyggende indsats ud fra viden om kost, bevægelse og hygiejnens betydning for barnets trivsel- selvstændigt indgå i en anerkendende og respektfuld dialog og samarbejde med kolleger og børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling ud fra forståelse og respekt for, at forskellige familier har forskellige livsbetingelser og forskellige dagliglivskulturer.

Varighed

Uddannelsens varighed er 30,0 dage.

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.