Kursus

Introduktion til pædagogisk arbejde F/I

Deltageren introduceres til arbejdet indenfor det pædagogiske område. Uddannelsen giver indblik i de danske institutioners organisering og kulturen på børneområdet. Fokus i uddannelsen er også på bevidsthed om egen kulturel baggrund og dennes betydning for at kunne indgå i det pædagogiske arbejde.

Fakta

Navn:
Introduktion til pædagogisk arbejde F/I
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 10,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2877
Fagkode:
47940-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til flygtninge, indvandrere og personer med dansk som andetsprog, som søger arbejde på det danske arbejdsmarked inden for det pædagogiske felt, med fokus på dagtilbudsområdet.

Mål

Deltageren kan:- medvirke i daglige arbejdsopgaver i samarbejde med børn, forældre og kollegaer og hermed få forståelse for varetagelse af jobfunktioner inden for det pædagogiske område- indgå i planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter, ud fra et grundlæggende kendskab til kulturen på børneområdet - med bevidsthed om egne værdier og normer, udvise forståelse for andres værdier og normer, i forhold til børns opdragelse, læring og udvikling - blive bevidst om, at vedkommendes kulturbaggrund er en ressource, som kan anvendes indenfor det pædagogiske arbejdsfelt - gennem et bevidst relationelt samspil med børn og forældre, medvirke til at støtte etniske børn i deres personlige, kulturelle og sociale udvikling- kan søge sparring og indgå i et samarbejde med kollegaer.

Varighed

Uddannelsens varighed er 10,0 dage.

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.