Kursus

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk er den lovpligtige uddannelse, der skal tages inden kursisten kan begynde på den praktiske svejseuddannelse. Dette kursus er udviklet specielt til flygtninge, men kan med fordel også tages af etniske danskere, der har behov for mere tid til praktiske øvelser for at kunne bestå certifikatprøven.

Fakta

Navn:
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (F/I)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2858
Fagkode:
48584-

-

Målgruppe

Uddannelsens primære målgruppe er ufaglærte og faglærte med dansk som andetsprog, der ønsker at arbejde med svejsning og termisk skæring. Uddannelsen kan med fordel tages af ufaglærte og faglærte med dansk som førstesprog, der har behov for mere tid til praktiske øvelser for at kunne bestå certifikatprøven.

Mål

Deltageren har et grundlæggende kendskab til den danske model for ansvar og tilsyn på arbejdsmiljøområdet.Deltageren har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.Deltageren har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:Røg, støv og gasarterForureningens art og mængde, afhængig af proces 2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:Irritation af luftveje og hudKronisk bronkitisAstmaManganisme KræftReproduktionsskaderAllergiGrænseværdierAnmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader 3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilationUdformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugningSubstitutionRegler for brug af åndedrætsværn 4. Optisk stråling, herunder:Risici for skader på øjne og hudPersonlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v. 5. Personlige værnemidler - genereltØjenværnHøreværnBrug af åndedrætsværnHandskerSkødeskindBeskyttelsesærmerBeskyttelsesfodtøj 6. El sikkerhed, herunder:El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæringRegler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg 7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforholdForholdsregler ved arbejde i lukkede rumSidemandseffektOpbevaring af personlige værnemidlerSikkerhedsorganisationen i virksomheden I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Varighed

2 dage

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en teoretisk prøve.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.