Kursus

Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I

Individuel kompetencevurdering i AMU F/I giver deltageren mulighed for individuel uddannelsesplanlægning i AMU, og for at få udstedt AMU-uddannelsesbevis(-er)og AMU-kompetencebevis for anerkendte kompetencer, når der er grundlag herfor.

Fakta

Navn:
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
0,5 - 10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Som hovedregel ingen deltagerbetaling for individuel kompetencevurdering i AMU. Andre AMU-kurser koster typisk 126 - 188 kr. pr. dag. Som hovedregel mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2769
Fagkode:
40081-

Målgruppe

Individuel kompetencevurdering i AMU F/I retter sig mod flygtninge og indvandrere, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne, men som mangler dokumentation for kompetencer erhvervet uden for Danmark.

Mål

Individuel kompetencevurdering i AMU F/I er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) eller/og AMU kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

Varighed

0,5 - 10,0 dage

Eksamen

Økonomi

Som hovedregel ingen deltagerbetaling for individuel kompetencevurdering i AMU og for kurser på det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster typisk 108 - 184 kr. pr. dag. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag.

På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel heller ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan som hovedregel søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.