Kursus

Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I

Individuel kompetencevurdering i AMU F/I giver deltageren mulighed for individuel uddannelsesplanlægning i AMU, og for at få udstedt AMU-uddannelsesbevis(-er)og AMU-kompetencebevis for anerkendte kompetencer, når der er grundlag herfor.

Fakta

Navn:
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
0,5 - 10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for individuel kompetencevurdering og RKV før erhvervsuddannelse for voksne. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Som regel mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2769
Fagkode:
40081-

Målgruppe

Individuel kompetencevurdering i AMU F/I retter sig mod flygtninge og indvandrere, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne, men som mangler dokumentation for kompetencer erhvervet uden for Danmark.

Mål

Individuel kompetencevurdering i AMU F/I er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) eller/og AMU kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

Varighed

0,5 - 10,0 dage

Eksamen

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling for individuel kompetencevurdering i AMU. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.