amu i tele- og datateknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Tele- og datateknik

Områdets kurser imødekommer behovet for specialviden hos elektrikere og montører, der skal bygge, drifte og servicere nyt tele- og dataudstyr til private eller virksomheder.

Fakta

Navn:
Tele- og datateknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2856

Inden for tele- og datateknik kan medarbejderen fx få berøring med IP-telefoni, DECT-produkter, bredbånd, fiberteknik, cloud-løsninger og big data.

Du kan lære at installere udstyr i forskellige typer netværk efter fastlagte standarder. Desuden kan du lære at anvende testudstyr og fejlfinde på både trådløse og kabelbaserede netværk. Ved service og vedligehold på udstyr og komponenter er der fx også fokus på at finde energieffektive løsninger.

Kurserne henvender sig til faglærte elektrikere og montører.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Tele- og datateknik omfatter kurser inden for emnerne:

  • Fejlfinding på tele- og dataanlæg og komponenter
  • Idriftsættelse og servicering af tele- og dataanlæg
  • Kvalitetssikring af arbejde med tele- og dataanlæg
  • Montage og installation af tele- og dataanlæg
  • Programmering af tele- og datakomponenter og systemer
  • Projektering af og rådgivning om tele- og dataanlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Tele- og datateknik omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Tele- og datateknik er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information