Kursus

Power over Ethernet (PoE)

Efter kurset kan deltageren opsætte en PoE forsyningsenhed til at forsyne udstyr som f.eks. IP-kameraer, Access points eller PoE lyskilder. Søgeord: PoE, Power over Ethernet, Remote Power, PoE injektor, aktiv PoE, passiv PoE og remote power kabling, DS50174.

Fakta

Navn:
Power over Ethernet (PoE)
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2856
Fagkode:
49565-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for Power over Ethernet.Kurset forudsætter forudgående gennemførelse af 48953 "Netværk - grundlæggende" eller tilsvarende viden.

Mål

Efter kurset kan deltageren opsætte en PoE forsyningsenhed til at forsyne udstyr som f.eks. IP-kameraer, Access points eller PoE lyskilder. Det betyder:Deltageren konfigurerer PoE forsyningsenheder og tilslutter forskellige PoE enheder. Deltageren måler spændings- og effekt niveauer på forskellige typer af PoE udstyr.Deltageren har viden om PoE protokoller og deres effektniveauer herunder forskellen mellem proprietærer og standard PoE protokoller. Deltageren vælger den bedst egnede PoE forsynings enhed til et bestemt formål ud fra kendskabet til forsyningsenhedens power budget, PoE protokollerne og deres effektniveauer.Deltageren har viden om DS 50174 standarden med hensyn til korrekt kabelinstallation i forhold til PoE.

Varighed

1 dag

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.