Kursus

Fiberkabling - grundlæggende

Efter kurset kan deltageren installere netværk med fiber. Søgeord: Netværkskabling, fiber, installation, kabling, fiberinstallation

Fakta

Navn:
Fiberkabling - grundlæggende
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2856
Fagkode:
48889-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for fiberkabling.

Mål

Efter kurset kan deltageren installere netværk med fiber. Det betyder:Deltageren har grundlæggende viden om fiberoptik, op- og udlægningsmetoder samt sikkerhed og renlighed ved fiberarbejde. Det samme gælder kapslinger, kabeltyper og andet udstyr til brug i indendørs miljøer. Deltageren har kendskab til gældende love, normer og standarder. Deltageren vælger installationsmaterialer til en komplet fiberinstallation i en fiberinfrastruktur. Deltageren benytter de optimale udlægningsmetoder for fiberinstallationer, korrekte fibertyper og termineringer.Deltageren udfører fiberinstallation, herunder fusionssplidsning ved brug af specialværktøj. Deltageren udfører kvalitetsmålinger på fiberinstallationer.Deltageren dokumenterer den færdige fiberinstallation, fx med kabelplan og testresultaterI forbindelse med håndtering og installation af udendørs fiber betyder det:Deltageren har viden om udstyr til brug i udendørsmiljøer, herunder bl.a. gadeskabe, brønde og trækrør samt om nedgravning af fiberkabler og regler om dette.Deltageren blæser fiberkabler i rør og installerer udendørs fiberkabler.Deltageren kvalitetssikrer og udfører dokumentation af eget arbejde.

Varighed

4 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.