Kursus

Datanlæg, konfigurering af server

Deltagerne kan installere en standalone server og omkonfigurere serveren til domain controller, samt tilslutte denne som child domain til et root domain med DNS server og Active Directory Services. Deltagerne kan vejlede kunder om muligheder og begrænsninger i Active Directory Services.

Fakta

Navn:
Datanlæg, konfigurering af server
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2856
Fagkode:
44109-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for Dataanlæg, konfigurering af server.

Mål

Deltagerne kan installere en server som Windows standalone server og omkonfigurere en standalone server til domain controller.Deltagerne kan ligeledes tilslutte en server som child domæne til et Root domain med DNS server og Active Directory Services.Derudover kan deltagerne vejlede kunder om mulighederne og begrænsningerne i Active Directory Services.

Varighed

3

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser