kandidatuddannelse i agrobiologi
Kandidatuddannelse

Agrobiologi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i agrobiologi får du viden om bæredygtig produktion af fødevarer med speciale i enten husdyrvidenskab, plantevidenskab og/eller økologi.

Fakta

Navn:
Agrobiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du har mulighed for at fordybe dig i husdyrproduktion inden for vidensfelter som fx sundhed, velfærd, ernæring, avl, miljø og produktkvalitet. Eller du kan specialisere dig i planter med fokus på bl.a. jordbundsforhold, plantevækst og fødevarekvalitet, biologisk bekæmpelse af skadedyr og genteknologi. Endelig kan du specialisere dig i økologisk produktion i kombination med enten dyr eller planter.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med forskning og udvikling, rådgivning og forvaltning, salg eller undervisning i private og offentlige virksomheder eller som selvstændig.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden på højt niveau om det primære jordbrug, hvor du specialiserer dig i enten planteproduktion eller husdyrproduktion og/eller økologi.

Landbrugsproduktionen i dag er i høj grad afhængig af forbrugernes ønsker og samfundets krav til dyrevelfærd, hensyn til miljøet og fødevarernes kvalitet. Disse forhold indgår i uddannelsen.

Du lærer at anvende og vurdere forskellige teoretiske og eksperimentelle metoder og også at formidle din viden videnskabeligt og populært.

Du kan specialisere dig i et af følgende områder:

  • Husdyrsundhed og -velfærd, hvor du får indsigt i fx husdyravl, adfærdsbiologi, husdyrsygdomme og råvarekvalitet
  • Planteernæring og -sundhed, hvor du får indsigt i bl.a. afgrøders ernæring og fysiologi, skadegøreres biologi og strategier for bekæmpelse
  • Økologisk jordbrug, hvor du specialiserer dig inden for husdyrsundhed og -velfærd eller inden for planteernæring og -sundhed

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Agrobiology.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder agrobiologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i agrobiologi.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En jordbrugsvidenskabelig eller biologisk bacheloruddannelse giver adgang til kandidatuddannelsen i agrobiologi.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på ww.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat i agrobiologi kan du bl.a. arbejde som rådgiver i landbruget eller inden for fødevareindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.