bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation - to fremmedsprog
Bacheloruddannelse

International virksomhedskommunikation - to fremmedsprog

Den erhvervssproglige uddannelse giver dig et grundigt kendskab til to fremmedsprog samt viden om de kulturelle og de samfunds- og erhvervsmæssige forhold i sprogområdet.

Fakta

Navn:
International virksomhedskommunikation - to fremmedsprog
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du vælger sprog mellem engelsk, fransk, spansk og tysk. Du får viden om kommunikation og undervises i virksomhedsrelevante områder som markedsføring, organisation og virksomhedsforståelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne løse internationale kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner som fx EU.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med en uddannelse i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog får du et grundigt kendskab til to fremmedsprog samt viden om de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i det valgte sprogområde.

Du vælger to af sprogene: engelsk, fransk, spansk eller tysk og lærer at tale og skrive på begge sprog. Sprogundervisningen er central på studiet.

Du vil blive undervist i fag som tekstanalyse, grammatik og oversættelse og arbejder endvidere med sprogkundskab og erhvervskommunikation.

På kommunikationsdelen lærer du bl.a. at analysere og planlægge arbejdet med kommunikation både internt i en virksomhed eller en organisation og eksternt med kunder og samarbejdspartnere.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Har du valgt engelsk-spansk, skal du desuden have engelsk A og spansk A.

Har du valgt engelsk-tysk, skal du desuden have engelsk A og tysk begyndersprog A eller tysk fortsættersprog B.

Har du valgt engelsk-fransk, skal du desuden have engelsk A og fransk begyndersprog A eller fransk fortsættersprog B.

Har du valgt spansk-tysk, skal du desuden have engelsk B, spansk A og tysk begyndersprog A eller tysk fortsættersprog B.

Har du valgt spansk-fransk, skal du desuden have engelsk B, spansk A og fransk begyndersprog A eller fransk fortsættersprog B.

Har du valgt tysk-fransk, skal du desuden have engelsk B, tysk begyndersprog A eller tysk fortsættersprog B samt fransk begyndersprog A eller fransk fortsættersprog B.

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder international virksomhedskommunikation - to fremmedsprog som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan på SDU Odense vælge at kombinere to af følgende sprog:

 • Engelsk
 • Spansk
 • Tysk

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international virksomhedskommunikation.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet kan være meget forskellige. Du kan dels arbejde som sprogmedarbejder inden for oversættelse, korrespondance og kommunikation, dels som marketingsmedarbejder med opgaver inden for salg, eksport og markedsføring. Som informations- og kommunikationsmedarbejder vil du kunne arbejde med kommunikation internt og eksternt i virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.