uddannelsen til diplomingeniør i eksportteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - eksportteknologi

Eksportteknologi handler bl.a. om at udvikle virksomheders forretningssystemer på tværs af landegrænser.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - eksportteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsens indhold har fokus på områder som logistik og forretningssystemer på bekostning af fokus på materialer, konstruktion og produktionsteknik.

Som uddannet eksportteknolog kan du finde job som projektleder, rådgiver eller konsulent for internationale virksomheder. Du har ligeledes mulighed for at arbejde inden for udvikling af globale produktions- og markedsføringsnetværk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i eksportteknologi er der fokus på global forretningsudvikling, og den kombinerer viden fra forskellige fagområder. Du lærer at tænke og arbejde på tværs af grænser og designe forretningssystemer til fremtidens erhvervsliv bl.a. gennem viden om samspillet mellem teknologier, mennesker og systemer.

Du får bl.a. undervisning inden for områderne:

  • Udvikling af produkter og services, hvor du lærer om sammenhængen mellem marked og produkt og får indblik i, hvordan man udvikler et produkt og etablerer produktet på markedet
  • Udvikling af integrerede leverancesystemer, hvor du får indblik i en virksomheds placering og rolle i det samlede leverancesystem. Et leverancesystem er et netværk af virksomheder
  • Den globale virksomhed, hvor du lærer om globale virksomheders struktur, organisering og ledelse

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper. Alle projekter skrives på engelsk, og vejledning i skriftlig engelsk er en integreret del af uddannelsen.

I uddannelsen indgår ½ års praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

  • Matematik A
  • Engelsk B

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen i matematik A skal være på mindst 4,0.

Fra og med optagelsen i 2020 er der krav om Engelsk på B-niveau.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder eksportteknologi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Der er fri adgang til uddannelsen. Det betyder, at alle som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fx ledelse af globale it-projekter, overførelse af danske produktionsprincipper til datterselskaber i udlandet, udvikling af globale produktions- og markedsføringsnetværk og forandring af internationale servicevirksomheder.

Du kan komme til at arbejde som fx som projektleder, rådgiver eller konsulent for internationale virksomheder omkring produktion eller Supply Chain Management.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigt over uddannelser til civilingeniør.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De meget få nyuddannede (under 25) er primært beskæftiget i brancher inden for engroshandel og eksport.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information