Foto af studerende ved uddannelsen i kommunikation ©Danmarks Medie & Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse

Kommunikation

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage både interne og eksterne kommunikationsopgaver fra idé-, research- og analysefase til formidling af løsninger.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i kommunikation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 ½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i strategisk kommunikation fra planlægning til udførelse, og ved hjælp af journalistiske værktøjer lærer du at researche samt vinkle og formidle din kommunikation.

Du får også viden om organisationers struktur og kultur, samfundfaglige forhold, kvantitative og kvalitative metoder, kreativ tænkning samt entreprenørskab mm.

Med uddannelsen kan du fx søge job som kommunikationsmedarbejder, -rådgiver eller pressemedarbejder i private, offentlige og nonprofit virksomheder og organisationer.

Foto: Danmarks Medie & Journalisthøjskole

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig teoretiske og praktiske kompetencer til at arbejde med kommunikationsopgaver i en organisation. 

Du beskæftiger dig med forskellige aspekter af det kommunikationsfaglige, fx strategisk tænkning, planlægning og udførsel og journalistiske færdigheder.

Fag

Uddannelsen giver viden, færdighed og kompetencer på en række områder, der dækkes af fagene: 

 • Journalistisk metode, hvor du lærer at researche, vinkle og formidle journalistisk
 • Kommunikationsprocesser, hvor du lærer om betingelserne og rammerne for hensigtsmæssig kommunikation
 • Organisationsteori, der giver dig teoretisk viden om organisationers strukturelle, kulturelle og ledelsesmæssige forhold
 • Retorik og præsentation, hvor du arbejder med retoriske og sprogteoretiske forhold og mundtlig præsentation
 • Samfundsfag, der giver dig viden om samfundsfaglige forhold og giver indsigt i organisationers samspil med det omgivende samfund
 • Samfundsvidenskabelig metode, hvor du skal arbejde med at anvende kvantitative og kvalitative metoder til dataindsamling
 • Strategisk kommunikation og sociale medier, hvor du arbejder med Corporate Communication og Corporate Branding som strategiske kommunikationsdiscipliner og med at anvende sociale medier
 • PR og medierne, hvor du i forlængelse af journalistisk metode tilegner dig yderligere viden om journalistisk arbejdsmetode og redaktionelle processer
 • Kampagneplanlægning og evaluering, hvor du kommer til at arbejde med dagsordensættende og overtalende kommunikation
 • Kreativitet og idéudvikling, hvor du kommer til at arbejde med metoder til at udvikle idéer og kreative løsninger på kommunikative problemstillinger
 • Entreprenørskab og forretningsforståelse, hvor du bliver i stand til at skabe, identificere og handle på nye muligheder og idéer
 • Videnskabsteori, hvor du, gennem en række forskellige videnskabsteoretiske positioner, bliver indført i det videnskabelige grundlag for kommunikationsfaget

På uddannelsens 5. semester vil du desuden møde følgende fagområder: 

 • Crisis and Change Communication, hvor du vil opnå viden om og færdigheder i at kunne arbejde med de særlige udfordringer, som organisationer skal kunne håndtere
 • Experience-Based Communication, hvor du kommer til at arbejde med oplevelser som en særlig kommunikationsform
 • Cross Media, hvor der er fokus på det at kunne lægge en strategi for virksomheder og organisationers tilstedeværelse på flere medier
 • Micro and Macro Economics, hvor du tilegner dig viden om, hvordan samfundsøkonomiske ændringer påvirker de betingelser, hvorunder virksomheder og virksomhedernes kommunikation eksisterer

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i kommunikation.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde, gruppearbejde og casebaserede forløb.

Sprog

På 5. semester, som er et internationalt semester, foregår undervisningen på engelsk. I dette semester er der desuden mulighed for at tage på udveksling på lignende uddannelser i resten af verden.

Praktik

Der er praktikophold på 3. og 6. semester.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk B, samt matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i starten af september i Aarhus og i starten af februar i København.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs mere på uddannelsestedets hjemmeside:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
Aarhus N (Sommerstart)10,910,4
København NV (Vinterstart)10,910,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde som fx PR- og pressemedarbejder, kommunikationskonsulent, Social Media Manager eller projektkoordinator i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Du kan også arbejde som freelancer eller starte egen virksomhed.

Mere uddannelse

Som færdiguddannet kan du have mulighed for at blive optaget på en relevant kandidatuddannelse i Danmark eller udlandet.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i kommunikation. 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 36 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information