Foto af studerende ved uddannelsen i kommunikation ©Danmarks Medie & Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse

Kommunikation

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage både interne og eksterne kommunikationsopgaver fra idé-, research- og analysefase til formidling af løsninger.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i kommunikation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 ½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i strategisk kommunikation fra planlægning til udførelse. Ved hjælp af journalistiske værktøjer lærer du at researche samt vinkle og formidle din kommunikation.

Du får også viden om organisationers struktur og kultur, samfundsfaglige forhold, kvantitative og kvalitative metoder, kreativ tænkning samt entreprenørskab mm.

Med uddannelsen kan du fx søge job som kommunikationsmedarbejder, -rådgiver eller pressemedarbejder i private, offentlige og nonprofit virksomheder og organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig teoretiske og praktiske kompetencer til at arbejde med kommunikationsopgaver i en organisation. 

Du beskæftiger dig med forskellige aspekter af det kommunikationsfaglige, fx strategisk tænkning, planlægning og udførsel og journalistiske færdigheder.

Fag

Uddannelsen giver viden, færdigheder og kompetencer på en række områder, der dækkes af fagene: 

 • Journalistisk metode, hvor du lærer at researche, vinkle og formidle journalistisk.
 • Kommunikation og analyse, hvor du igennem brug af teori og modeller lærer at analysere organisationers kommunikationsprocesser og produkter og får forståelse for sprogets betydning i kommunikation gennem retorikkens grundbegreber. 
 • Organisationsteori og intern kommunikation, hvor du opnår viden om organisationers strukturelle, kulturelle og ledelsesmæssige forhold, og du lærer at arbejde med intern kommunikation.
 • Undersøgelsesmetoder, hvor du opnår viden om samfundsvidenskabelig metode og lærer at anvende kvantitative og kvalitative metoder til dataindsamling.
 • Strategisk kommunikation, hvor du lærer at arbejde med kommunikation på et strategisk niveau og have fokus på stakeholdere.
 • Kreativitet, medier og indhold, hvor du lærer at arbejde kreativt med at producere indhold i forskellige genrer til forskellige medier. 
 • Politik og medierne, hvor du lærer om samspillet mellem det politiske system og mediernes rolle.
 • Kampagneudvikling og evaluering, hvor du lærer at udvikle, projektlede og evaluere kampagner.
 • Krise- og forandringskommunikation, hvor du lærer, hvordan en kommunikatør kan arbejde med kommunikation i forbindelse med forskellige typer af kriser og forandringer
 • Videnskabsteori, hvor du gennem en række forskellige videnskabsteoretiske positioner bliver indført i det videnskabelige grundlag for kommunikationsfaget.

På uddannelsens 5. semester vil du desuden møde følgende fagområder: 

 • Crisis- and Change Communication in a CSR Context, hvor du vil opnå viden om relevante teorier og modeller inden for forandrings- og krisekommunikation med særligt fokus på kriser og organisatoriske forandringer relateret til CSR, bæredygtighed og samfundsansvar.
 • Sustainable Entrepreneurship and Business Developement, hvor du kommer til at arbejde med at kombinere entreprenørskab og bæredygtighed, og tilegne dig viden om, hvordan bæredygtighed kan drive innovation og omvendt.
 • Execution of CSR and Sustainability Communication, hvor du lærer om, hvordan organisationer i praksis kan kommunikere samfundsansvar på ansvarlig vis.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i kommunikation.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde, gruppearbejde og casebaserede forløb.

Sprog

5. semester er et internationalt semester, hvor undervisningen foregår på engelsk. I dette semester er der desuden mulighed for at tage på udveksling på lignende uddannelser i resten af verden.

Praktik

Der er praktikophold på 3. og 6. semester.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk B, samt matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i starten af september i Aarhus og i starten af februar i København.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs mere på uddannelsestedets hjemmeside:

Kommunikation - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (dmjx.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
Aarhus N (Sommerstart)11.010.7
København NV (Vinterstart)11.210.8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde som fx PR- og pressemedarbejder, kommunikationskonsulent, Social Media Manager eller projektkoordinator i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Du kan også arbejde som freelancer eller starte egen virksomhed.

Mere uddannelse

Som færdiguddannet kan du have mulighed for at blive optaget på en relevant kandidatuddannelse i Danmark eller udlandet.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information