professionsbachelor i kommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Kommunikation

Uddannelsen i kommunikation kvalificerer dig til at varetage både interne og eksterne kommunikationsopgaver i en organisation. Du lærer at producere tekst, lyd og billeder og at styre et projekt fra idé til aflevering af et færdigt produkt.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i kommunikation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 ½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i strategisk kommunikation, og gennem faget research og formidling lærer du det praktiske håndværk omkring kommunikationsopgaver. Du får også viden om virksomhedsdrift, økonomi og organisationers struktur og kultur.

Med uddannelsen vil du fx kunne søge job som kommunikationsmedarbejder, -rådgiver eller pressemedarbejder i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbachelor i kommunikation giver dig indsigt og praktisk kompetence til at arbejde med kommunikationsopgaver i en organisation.

Uddannelsen består af i alt syv fag og to praktikophold af hvert et halvt års varighed samt et bachelorprojekt. Praktikopholdene finder sted i 3. og 6. semester. I 5. semester, som er et internationalt semester, foregår undervisningen på engelsk.

På uddannelsen beskæftiger du dig kort fortalt med kommunikationsfaglighed, journalistiske færdigheder og at forstå kommunikation i en bestemt sammenhæng. Faget kommunikation er centralt for uddannelsen. Det giver dig teoretisk indsigt og praktisk træning i discipliner inden for strategisk kommunikation i organisationer, herunder bl.a. samarbejde samt løsning og styring af kommunikationsprojekter i organisationen.

Derudover får du undervisning og praktisk træning inden for en række områder, der dækkes af fagene:

 • Research og formidling, hvor du med udgangspunkt i løsning af praktiske journalistiske opgaver bl.a. lærer at finde og formidle historier på relevante medieplatforme - herunder print, web, mobil- og smartphones.
 • Samfundsfag, hvor du får indsigt i statskundskab og lærer om organisationers samspil med det omgivende samfund
 • Organisationsteori, der giver teoretisk viden om organisationers struktur, kultur og ledelse
 • Videnskabsteori, hvor du får indføring i videnskabsteoretiske positioner og udgangspunkter for kommunikation
 • Forretningsforståelse og økonomi, der giver en forståelse af virksomhedsdrift, regnskabsanalyse, forretningsplaner m.m. foruden almene erhvervsøkonomiske teorier
 • Innovativt projektarbejde, hvor du trænes i at tænke og handle som iværksætter og gennemføre et konkret nyt kommunikationsprojekt

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i kommunikation.

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, der består af både en praktisk og en teoretisk del.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav: Samfundsfag B eller samtidshistorie B og matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september og i starten af februar.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
Aarhus N (Sommerstart)10,69,7
København NV (Vinterstart)11,110,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.