Foto af studerende ved uddannelsen i kommunikation ©Danmarks Medie & Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse

Kommunikation

Uddannelsen i kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kvalificerer dig til at varetage både interne og eksterne kommunikationsopgaver i en organisation. Du lærer at producere tekst og billeder og at lede et projekt fra idé til aflevering af et færdigt produkt.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i kommunikation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 ½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i strategisk kommunikation, og gennem faget journalistisk metode lærer du det praktiske håndværk omkring kommunikationsopgaver.

Du får også viden om organisationers struktur og kultur, kreativitet og research, økonomi, samt entreprenørskab.

Med uddannelsen kan du søge job som kommunikationsmedarbejder, -rådgiver eller pressemedarbejder i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Foto: Danmarks Medie & Journalisthøjskole

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbachelor i kommunikation giver dig indsigt og praktisk kompetence til at arbejde med kommunikationsopgaver i en organisation.

På uddannelsen beskæftiger du dig med kommunikationsfaglighed, journalistiske færdigheder og med at forstå kommunikation i bestemte sammenhænge, fx organisatoriske, samfundsmæssige og økonomiske. Faget kommunikation er centralt for uddannelsen. 

Uddannelsen bygger på et teoretiske fundament, der anvendes i praksis gennem projekter, workshops og samarbejder med eksterne virksomheder og organisationer.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Opbygning

Uddannelsen består af fem semestre på uddannelsesstedet, hvoraf ét er internationalt og to praktikophold i ind- eller udland.

Praktikopholdene finder sted i 3. og 6. semester.

I 5. semester, som er et internationalt semester, foregår undervisningen på engelsk. I dette semester er der desuden mulighed for at tage på udveksling på lignende uddannelser i resten af verden.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fag

Uddannelsen giver viden, færdigheder og kompetencer inden for en række områder, der dækkes af fagene:

 • Journalistisk metodie og PR og medierne, hvor du med udgangspunkt i løsning af praktiske journalistiske opgaver bl.a. lærer at finde og formidle historier på relevante medieplatforme - herunder print, web og mobile
 • Kommunikationsstrategi, hvor der er fokus på Corporate Communication og Corporate Branding som særlige kommunikationsdiscipliner, der koordinerer en organisations samlede kommunikation
 • Samfundsfag, hvor du får indsigt i statskundskab og lærer om organisationers samspil med det omgivende samfund
 • Retorik og præsentation, hvor du arbejder med retorik, kommunikations- og sprogteorier og mundtlig præsentation
 • Organisationsteori, der giver teoretisk viden om organisationers struktur, kultur og ledelse
 • Samfundsvidenskabelig metode, hvor du skal tilegne dig viden om såvel kvantitative som kvalitative researchmetoder til informationsindsamling
 • Sociale medier, hvor fokus er på de muligheder for værdiskabelse, der ligger i en strategisk anvendelse af sociale medier i det kommunikative arbejde
 • Videnskabsteori, hvor du får indføring i videnskabsteoretiske positioner og udgangspunkter for kommunikation
 • Forretningsforståelse, økonomi og projektledelse, der giver en forståelse af virksomhedsdrift, regnskabsanalyse, forretningsplaner m.m. foruden almene erhvervsøkonomiske teorier
 • Kampagneplanlægning, hvor du arbejder med karakteristika ved dagsordensættende overtalende kommunikation
 • Kreativitet og idéudvikling, hvor du arbejder med metoder til at udvikle ideer og kreative løsninger på kommunikative problemstillinger

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde, gruppearbejde og casebaserede forløb.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, der består af både en praktisk og en teoretisk del.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i kommunikation.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B med karakteren 3,0 samt matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2:15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september i Aarhus og i starten af februar i København.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
Aarhus N (Sommerstart)10,39,4
København NV (Vinterstart)10,99,9

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse i kommunikation kan du arbejde som fx PR og pressemedarbejder, kommunikationskonsulent, Social Media Manager, projektkoordinator og journalist i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Du kan også arbejde som freelancer eller starte egen virksomhed.

Mere uddannelse

Som færdiguddannet kan du have mulighed for at blive optaget på en relevant kandidatuddannelse i Danmark eller udlandet.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information